Arboconvenant Primair en Voortgezet Onderwijs

0

In het deelconvenant primair onderwijs en voortgezet onderwijs is overeengekomen dat uiterlijk op 1 december 2004 het arbeidsrisico psychische belasting (werkdruk) met een percentage van tenminste 10 procent gedaald moet zijn. Uitgangspunt is de nulmeting beleefde werkdruk.

Op 8 november 2004 is tevens een arboplusconvenant afgesloten met concrete doelstellingen op het gebied van verzuim, reintegratie, agressie en geweld. Dit convenant eindig op 1 juli 2007.