Arbosite FNV Bondgenoten

0

In meer dan veertig bedrijfstakken zijn arboconvenanten afgesproken. In de metalektro echter zijn partijen na drie jaar van overleg tot de conclusie gekomen dat er geen overeenstemming kan worden bereikt. De belangrijkste reden is dat werkgeversorganisaties weigeren om afspraken te maken over arbobeleid op bedrijfsniveau. Er zijn in deze sector buitengewoon ernstige risico’s voor de gezondheid van de werknemers. Jaarlijks lopen ongeveer 1.000 werknemers ernstige gehoorschade op als gevolg van het werk. De fysieke belasting en de werkdruk zijn hoger dan het gemiddelde in Nederland. Daarnaast zijn lasrook en oplosmiddelen belangrijke arbeidsrisico’s. Er stromen vanuit de sector per jaar naar schatting ruim 1.600 werknemers in de WAO als gevolg van arbeidsomstandigheden op het werk. Nu het arboconvenant niet kan worden afgesloten hebben vakorganisaties voorstellen gemaakt voor het opstellen van beleidsregels gebaseerd op de stand der techniek. De bedoeling is dat deze beleidsregels voor werkgevers, werknemers, en arbeidsinspectie duidelijkheid bieden wat voor gezondheidsbescherming er dient te worden geboden.

Het complete rapport ‘Heay metal unplugged’ met achtergronden van het vastlopen van het convenant en de voorstellen van de vakorganisaties (pdf-dokument 190Kb)

Zie tevens:
Beantwoorden kamervragen naar aanleiding van mislukken convenant (pdf-dokument 24kB)