Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht SZW d.d.4 juni 2003)

Nr. 03/080

De meelverwerkende industrieën (maalindustrie, industriële bakkerij, bakkerijgrondstofindustrie) willen de hoeveelheid meelstof waaraan de medewerkers worden blootgesteld met de helft verminderen. Ook binnen ambachtelijke bedrijven moet de overlast aanzienlijk worden teruggebracht. Tijdelijke hoge concentraties moeten worden voorkomen. Bedrijven in de sectoren stellen daarvoor een plan op, dat onderdeel uitmaakt van een zogeheten risico-inventarisatie en -evaluatie. Alle industriële bedrijven en een groot deel van de ambachtelijke bedrijven in de sector stellen een dergelijk plan op en voeren dit uit.

Dit staat in het arboconvenant voor de meelverwerkende sectoren (bakkerijen, maalderijen, grondstoffenleveranciers), dat is ondertekend door directeur-generaal Kuipers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NBV), de Nederlandse Brood- en banketbakker Ondernemersvereniging (NBOV), de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten (NVM) en de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (Nebafa), FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.

Voor de uitvoering van het convenant is in totaal bijna vier miljoen euro beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt 1,1 miljoen euro, terwijl sociale partners 2,8 miljoen voor hun rekening nemen. In de sectoren zijn ongeveer 45.000 mensen werkzaam, waarvan 16.000 werken met meelstof en enzymen. Het convenant loopt tot eind 2006.

Meelstof en enzymen zijn een belangrijke oorzaak van de beroepsziekte ‘bakkersastma’. Ongeveer een kwart van de medewerkers die met meelstof of enzymen werkt is overgevoelig voor het stof. Ruim 11 procent lijdt aan bakkersastma.

Onderdeel van het convenant is een programma om het risico op allergische klachten in beeld te brengen. Met behulp van het programma kunnen klachten vroegtijdig worden opgespoord en maatregelen worden getroffen. Voorlichters en adviseurs gaan bedrijven binnen de branche bezoeken en werknemers in risicofuncties wijzen op nieuwe werkmethoden en maatregelen die leiden tot een lagere blootstelling.

In industriële bedrijven gaat het hierbij vooral om automatisering en mechanisering van productieprocessen. Daardoor kunnen meel en enzymen in een meer gesloten omgeving worden bewerkt, zodat er minder meelstof in de lucht komt. Ook het gebruik van industriële stofzuigers bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden draagt daaraan bij.

Binnen ambachtelijke bakkerijen kunnen eenvoudige oplossingen als het insmeren van het werkblad met olie of het gebruik van een afsluitbare mengkuip al bijdragen aan het verminderen van meelstof. Er wordt een helpdesk ingesteld om bedrijven met vragen verder te helpen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NBV), Nederlandse Brood- en banketbakker Ondernemersvereniging (NBOV), de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten (NVM) en de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (Nebafa), FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ministerie van SZW – René Bakker, 070 – 333 51 64.

Sociale partners – Cees Lommers, 070 – 370 84 54.