Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 00/104 SZW d.d. 31 mei 2000)

De horeca gaat met steun van de overheid de hoge werkdruk in de sector aanpakken. Binnen drie jaar moet het aantal werknemers in de horeca dat gebukt gaat onder te hoge werkdruk tien procent lager liggen dan nu.

Hiertoe is vandaag een convenant afgesloten door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgeversorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN), de werknemersorganisaties FNV Horecabond en CNV BedrijvenBond en het bedrijfschap Horeca en Catering.

De horeca is de eerste bedrijfstak die een convenant afsluit over de systematische bestrijding van de werkdruk. De horeca heeft zelf het initiatief genomen om een arboconvenant over de aanpak van werkdruk te sluiten. Vorig jaar april werd in een intentieverklaring de route naar dit convenant uitgestippeld.

Het convenant treedt op 1 juni 2000 in werking en eindigt op 31 mei 2003.De staatssecretaris wees bij de ondertekening op het grote belang van beheersing van de werkdruk. In de horeca werken ongeveer 280.000 werknemers. Ruim één op de drie werknemers (34 procent) geeft aan te kampen met een hoge werkdruk, ofwel uitputtend werk met relatief hoge taakeisen en weinig autonomie.

Deze werkdruk komt in de hele bedrijfstak voor, in alle functiegroepen en onafhankelijk van de omvang van het contract. Het meest echter komt werkdruk voor bij de grotere bedrijven en de receptionisten. Vermindering van de werkdruk is volgens de staatssecretaris niet alleen in het belang van de werknemers die er de dupe van worden. Ook de werkgever wil geen werknemers laten uitvallen door te hoge werkdruk. Goede arbeidsomstandigheden zijn immers ook onontbeerlijk om personeel vast te houden. `De groeisector horeca zal er beter dan tot nu toe in moeten slagen werknemers vast te houden’, aldus Hoogervorst.

Een belangrijk instrument voor de aanpak van de werkdruk is de zogenoemde Quick Scan Werkdruk Horeca die vandaag werd gepresenteerd. De Quick Scan is een softwareprogramma met een geautomatiseerde vragenlijst. Met dit instrument kunnen bedrijven zelf vaststellen hoe het met de werkdruk onder hun personeel is gesteld. Het is ook geschikt om de oorzaken van werkdruk op te sporen. De Quick Scan geeft verder aan in welke richting oplossingen zijn te vinden voor te hoge werkdruk. Werkgevers en werknemers kunnen dankzij dit hulpmiddel samen een concreet plan opstellen dat de werkdruk moet verminderen.

In het convenant is afgesproken dat het gebruik van de Quick Scan Werkdruk Horeca actief wordt bevorderd. Het programma is toepasbaar bij bedrijven met 5 of meer werknemers. De Quick Scan moet op 1 oktober 2001 in minstens 1000 grote en middelgrote horecabedrijven in gebruik zijn, aldus het convenant. Hierna zal onderzoek worden gedaan naar het feitelijk bereik van de Quick Scan en zal ook worden bekeken of het product voldoende is afgestemd op de wensen van de gebruikers.

Andere maatregelen tegen te hoge werkdruk waarover in het convenant afspraken zijn gemaakt, betreffen onder meer het stimuleren van het houden van werkoverleg, het invoeren van taakvariatie, het verbeteren van werkprocessen en het zorgen voor voldoende gekwalificeerd kader. In minstens drie bedrijven worden zogenoemde `best practices’ ontwikkeld. Dit zijn bedrijven die met succes de werkdruk aanpakken, waarvan de hele bedrijfstak kan leren.

De sector zorgt voor structurele aandacht voor het risico van werkdruk onder meer door het bevorderen van kennisontwikkeling en voorlichting op het terrein van arbeidsomstandigheden. Met arbodiensten wordt een raamovereenkomst afgesloten om een standaard risico- en evaluatie te ontwikkelen, met inbegrip van een arbochecklijst, ten behoeve van kleine ondernemingen in de horeca.

De totale kosten van de maatregelen bedragen over een periode van drie jaar circa 5 miljoen gulden, waarvan de helft wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

———————————————–
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horecabond, CNV BedrijvenBond en bedrijfschap Horeca en Catering. Voor meer informatie kunt u terecht bij:dhr. A. Gijselhart (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), 070-3334554mw. A. Groenewegen (Koninklijk Horeca Nederland), 0348-489457mw. M. Verkerk (Horecabond FNV), 036-5358500dhr. J. Toxopeus (CNV BedrijvenBond), 030-6348323 dhr. W. Waninge (bedrijfschap Horeca en Catering), 079-3680707