Arboconvenanten: gehandicaptenzorg

0

Tussen juli 2000 en juli 2004 is het Arboconvenant Gehandicaptenzorg uitgevoerd.
De eindmeting van oktober 2004 doet hiervan uitgebreid verslag. Hieronder de kernpunten uit de meting op de doelstellingen van het convenant. De doelstelling van het Arboconvenant op het gebeid van verzuim- een halvering van het verschil tussen het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg en het ziekteverzuim in het Nederlandse bedrijfsleven – is tijdens de convenantperiode geheel gerealiseerd. Dit verschil is namelijk teruggelopen van 3,2% in 2000 tot 1,7% in 2003. De doelstelling om de WAO-instroom vanuit de gehandicaptenzorg gedurende de convenant-periode met 10% te laten dalen, is ruimschoots behaald; volgens cijfers van de UWV is deze instroom sinds 2001 nagenoeg gehalveerd. Op het gebied van fysieke belasting was het de bedoeling de blootstelling terug te brenegn met 30%. Gerealiseerd is een daling van 17 a 20%. Partijen verwachten gezien de verdere implementatie dat de blootstelling nog verder zal dalen. Op het gebied van werkdruk was het de bedoeling dat deze met 10% zou dalen. Door het ontbreken van een 0-meting hierover kunnen geen uitspreken over dit doel gedaan worden. Wel blijkt uit de hermetingen dat – in vergelijking tot de overige arbeidsrisico’s – instellingen aan dit onderwerp minder aandacht besteden. Op het gebied van agressie en onveiligheid bestond een reductiedoelstelling van 10%. Ook hier ontbreekt een 0-meting. Wel blijkt uit de hermetingen dat `de aandacht voor dit risoco het laatste jaar is toegenomen. Een deel van de instellingen staat op dit punt echter nog steeds ‘aan de kant’.

Kortom op de preventieve onderwerpen van het convenant is voor de sector nog werk aan de winkel.

Hieronder vindt u een overzicht van alle relevante dokumenten die bij het convenant horen:

  • intentieverklaring arboconvenant (werkdruk, fysieke belasting, agressie, allergene stoffen, re┬┤ntegratie) (28 juni 2000, pdf-dokument -102kB)
  • de volledige tekst van het arboconvenant (ziekteverzuim, fysieke belasting, psychische belasting, agressie, allergene stoffen) (4 juli 2001, pdf-dokument -44kB)
  • plan van aanpak, deel uitmakend van het arboconvenant (pdf-dokument -440kB)
  • TNO-rapport “Arbo-risico’s branche Gezondheids- en welzijnszorg” (september 2000, pdf-dokument -181kB)
  • Persbericht SZW “Convenant over aanpak ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg” van 4 juli 2001
  • sector-site gehandicaptenzorg
  • Internet-links arboconvenanten
  • Eindmeting arboconvenant 29 oktober 2004 (pdf-dokument 2133kB)
  • Eindevaluatie 2005 (pdf-dokument (pdf-dokument 697kB)