Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 27 augustus 2004)

Binnenkort start er onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en het verzuim bij marktkooplieden, bloemisten, groentespecialisten en viswinkeliers. Deze branches in de ambulante handel en de detailhandel AGF, Bloemen en Vis streven voor het einde van dit jaar naar gezamenlijke afspraken over de verbetering van arbeidsomstandigheden en de verlaging van het ziekteverzuim en de WAO-instroom. De betrokken ondernemersorganisaties en vakbonden hebben daarover afspraken gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers en werknemers uit de branches zullen de komende maanden benaderd worden aan het onderzoek mee te werken.

Arbo-afspraken in de ambulante handel en detailhandel AGF, bloemen en vis: Een aantal brancheorganisaties van werkgevers en werknemers heeft de handen ineen geslagen om te komen tot een zogenaamd arboconvenant in de Ambulante handel en Detailhandel AGF (groentespecialisten), Bloemen en Vis. De partijen bij dit arboconvenant zijn: de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV), AGF Detailhandel Nederland (ADN) en de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor het einde van dit jaar willen deze partijen afspraken maken om bijv. zwaar tillen tegen te gaan, agressie & geweld in winkels en op markten terug te dringen en te zorgen dat zieke medewerkers weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen.

Het belang van deze afspraken:
De betrokken branches omvatten veelal kleine bedrijven in de ambulante- en detailhandel. Veel ondernemers hebben moeite om de huidige wet- en regelgeving op het gebied van arbo en verzuim uit te voeren. Bovendien is er weinig inzicht in de hoogte van het verzuim en de oorzaken daarvan, in de betreffende branches. Dit najaar zal onderzoek verricht worden om beter zicht te krijgen op het verzuim en de arbeidsrisico’s van werkenden in ambulante handel en de betreffende detailhandelsbranches. De bureaus AStri en Vhp ergonomie gaan dit onderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet inzicht verschaffen om gerichte maatregelen te kunnen afspreken. Bovendien willen de partijen afspraken maken die ondernemers en werknemers in de branche moeten ondersteunen bij hun wettelijke verantwoordelijkheid rondom arbeidsomstandigheden en verzuim. Gedacht kan worden aan de verbetering van bestaande afspraken met arbodiensten, reïntegratiebedrijven of het verbeteren en vereenvoudigen van een branchespecifieke risico-inventarisatie-methodiek. Ook worden afspraken gemaakt over opleiding en voorlichting. Uiteindelijk moet dat niet alleen leiden tot prettiger werkomstandigheden en lager verzuim maar ook tot lagere kosten voor de bedrijven.

Wat kunnen ondernemers en werknemers verwachten?
Vanuit de brancheorganisaties zal er regelmatig gecommuniceerd zal worden met de ondernemers en de werknemers in de branches over de te maken afspraken. Een aantal ondernemers en werknemers zullen de komende maanden gevraagd worden mee te werken aan onderzoek. Dat kan door het invullen van vragenlijsten, interviews of het deelnemen aan klankbordgroepen. Hoe meer mensen hun medewerking verlenen, hoe groter de kans dat er afspraken komen die ten goede komen van iedereen die werkt in de Ambulante handel en Detailhandel AGF, Bloemen en Vis.

Informatie buiten dit persbericht: Meer informatie over het arboconvenant en naar aanleiding van dit persbericht kunt u verkrijgen bij: – Dick Meulblok (voorzitter Branchebegeleidingscommissie – BBC): 0111-658420 of 06-51327351 – Frans de Kruif (procesondersteuner, Orbis): 020-5911968 of 06-29532784, [email protected] – Nathalie Poll (procesondersteuner, Orbis): 020-5911982 [email protected]

– de betrokken partijen (en BBC-leden): CVAH (Henk Achterhuis), ADN (Mark Heemskerk), VNV (Ronke Luns), VBW (Toine Zwitserlood), Nico Meijer (FNV Bondgenoten), Peter v.d. Put (FNV Bondgenoten), Richard Leloux (CNV Dienstenbond), Fedde Monsma (CNV Dienstenbond), Jeanette Paul (ministerie van SZW).