Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht SZW d.d. 11 december 2002)

11 december 2002
Nr. 02/178

De timmerindustrie wil de komende vier jaar de lichamelijke belasting in de zwaarste functies met 30 procent terugdringen. Ook de blootstelling van werknemers aan geluid en houtstof wordt teruggebracht. De werkdruk in de sector moet in 2006 met tien procent zijn afgenomen.

Dit staat in het arboconvenant voor de timmerindustrie dat is ondertekend door vertegenwoordigers van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid . Er wordt ruim 1,6 miljoen euro in de uitvoering van het convenant geïnvesteerd. De sociale partners betalen ruim 860.000 euro; het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt ruim 760.000 euro bij. In de sector werken ongeveer 15.000 mensen. Het convenant heeft een looptijd van vier jaar.

Er komt een ‘oplossingenboek’ met hulpmiddelen die de lichamelijke belasting verminderen, zoals betere transportmiddelen. Onderzocht wordt of met leveranciers kan worden geregeld dat bedrijven dit soort hulpmiddelen tijdelijk kunnen uitproberen voordat ze tot aanschaf overgaan. In een apart project wordt speciale aandacht besteed aan het (lichamelijk zware) werk van ‘trappenstellers’, mensen die op bouwplaatsen de trappen in elkaar zetten. Er wordt bekeken of technische aanpassingen het werk kunnen verlichten.

Geluidsoverlast moet zoveel mogelijk tot 80 decibel worden beperkt. Waar dat niet mogelijk is, krijgen werknemers op maat gemaakte oordoppen. Ook komt er een lijst met aanpassingen die de bedrijven – als dat nodig is – moeten aanbrengen bij de vijf machines die
het meeste geluid maken.

De blootstelling aan houtstof wordt in de komende periode zoveel mogelijk teruggebracht tot 1 milligram per kubieke meter. Voor de vijf machines die het meeste stof produceren, komt een lijst met aanpassingen die bedrijven waar nodig moeten doorvoeren. Verder moeten bedrijven houtstof zoveel mogelijk opzuigen in plaats van wegblazen bij het schoonmaken van bijvoorbeeld machines en kleding.

Om werkdruk terug te dringen, starten in een aantal bedrijven proefprojecten. In de projecten wordt onderzocht hoe aanpassingen in de bedrijfsvoering, logistiek en organisatie van het werk kunnen bijdragen aan de vermindering van stress en werkdruk. Op basis van de resultaten van deze projecten wordt een boek samengesteld met mogelijke oplossingen.

Terug naar top