Arboconvenant banken

0

In het in november 2001 tot stand gekomen Arboconvenant Bankwezen zijn gekwantificeerde doelstellingen neergelegd en afgesproken: · Reductie van het ziekteverzuim met 10 % · Reductie van de WAO-intrede met 20% · Reductie van RSI-klachten met 10 % · Vaststelling van het reductiepercentage van de werkdruk zal binnenkort plaatsvinden

Deze doelstellingen moeten behaald zijn aan het einde van de convenantperiode per 31 december 2004. De eindmeting wordt uitgevoerd in 2005.

Bron: www.nvb.nl

Terug naar top pagina