Arboconvenanten: stand van zaken per sector

0

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle convenanten, alfabetisch gesorteerd op sector.
Een klik op een sector geeft een vervolgscherm met alle informatie over het arboconvenant in die sector. Hier zijn ook links naar de sectorsites te vinden, die specifiek voor een convenant zijn opgezet. Door op datum Intentie-verklaring of op datum Convenant te klikken wordt het betreffende dokument geopend.

De namen van de vakbonden in de laatste kolom zijn links naar hun websites.

Sector

datum
Intentie-verklaring

datum
Convenant

Convenants
onderwerpen

Betrokken
FNV-bond

afbouwsector

24/4/01

18/2/03

fysieke belasting kwartsstof

reïntegratie

FNV Bouw

ambulancezorg

20/9/02

08/04/04

psychische belasting fysieke belasting

terugdringen ziekteverzuim

FNV Bondgenoten
ABVAKABO FNV

Ambulante handel en detailhandel in aardappelen,groente, fruit (AGF), bloemen en vis Arboplus
1/7/04
7/3/05

Fysieke belasting, sociale veiligheid, reïntegratie
CONVENANT SUPERMARKTEN
VAN DE BAAN, WEGENS WEIGERACHTIGHEID WERKGEVERS

FNV Bondgenoten
architectenbureaus

11/7/00

11/4/02

werkdruk RSI

vroegtijdige reïntegratie

FNV Bondgenoten

bakkerijen

15/12/99

04/06/03

meelstof (grondstofallergie)

FNV Bondgenoten

banken

13/4/00

22/11/01

RSI werkdruk

ziekteverzuim/ WAO

FNV Bondgenoten

Beveiliging

26/03/04

7/03/05

werkdruk sociale onveiligheid agressie verzuimbegeleiding

reintegratie

FNV Bondgenoten
bibliotheken

26/5/00

10/10/02

fysieke belasting werkdruk

verzuimbegeleiding

ABVAKABO FNV

bouw

28/3/00

arbovoorlichters bouw:
28/3/00 convenant bouw:

2/10/01

reïntegratie werkdruk fysieke belasting kwarts

OPS

FNV Bouw

BOVAG/ FOCWA/ NCBRM/ VACO
(mobiliteitsbranche)

6/2/02

19/12/03

fysieke belasting psychische belasting oplosmiddelen

vermindering schadelijk geluid

FNV Bondgenoten

contractcatering arboplus
5/7/04
werkdruk intercollegiale omgangsvormen arbodienstverlening verzuim-en reintegratiebeleid

geschillen bij reintegratie

FNV Horecabond
dakdekkers (kunststof en
bitumineus)

24/1/01

voorlichters: 24/1/01

werkdruk fysieke belasting veiligheid versnelde reïntegratie

arbovoorlichters

FNV Bouw

Defensie

17/1/01

24/4/02

fysieke belasting

FNV AFMP

ABVAKABO FNV

detailhandel wonen /
wonenbranche

11/8/00

4/12/02

fysieke belasting werkdruk oplosmiddelen

vroege reïntegratie

FNV Bondgenoten

funderingsbedrijven

15/12/99

4/4/02

schadelijk geluid
begaanbaarheid bouwterrein

FNV Bouw

geestelijke gezondheidszorg

21/12/99

18/1/01

psychosociale belasting: – werkdruk – agressie en onveiligheid allergene stoffen verzuim & reïntegratie

fysieke belasting

ABVAKABO FNV

gehandicaptenzorg

28/6/00

4/7/01

ziekteverzuim fysieke belasting psychische belasting agressie

allergene stoffen

ABVAKABO FNV

Gemeenten

12/4/00

20/7/01

Arboplusconvenant
25/09/03

werkdruk agressie en geweld RSI fysieke belastingReintegratie

ABVAKABO FNV

glazenwassers *)

convenant gevelonderhoud:

1/2/99

arboconvenant:
3/4/03

tillen/ lichamelijke belasting geluid RSI werkdruk gevaarlijke stoffen

verzuim en WAO-instroom

FNV Bondgenoten

grafimedia
(grafische industrie)

9/10/01

Arboplusconvenant
9/12/03

werkdruk RSI oplosmiddelen verzuimbegeleiding vroegtijdige reïntegratie WAO instroom en opdrachtgeverschap

FNV KIEM

horeca

31/5/00

werkdruk

FNV Horecabond

houthandel en
timmerindustrie

22/11/99

11/12/2002
(timmerindustrie)
28/05/2003
(houthandel)

fysieke belasting schadelijk geluid houtstof

werkdruk

FNV Bouw

industriële reiniging en scheepsonderhoud

27/9/00

11/9/02
(industriële reiniging)

tillen
geluid RSI werkdruk

gevaarlijke stoffen

FNV Bondgenoten
informatietechnologie (ict)

21/2/01

Geen overleg meer

RSI-Preventie vroegtijdige reïntegratie van medewerkers met RSI-klachtenArboconvenant mislukt

FNV Bondgenoten

installatie- en isolatiebranche

24/6/02

2/4/04

fysieke belasting psychisch verzuim

vroegtijdige verzuimbegeleiding

FNV Bondgenoten

jeugdhulpverlening

dec2002

10/12/03

werkdruk en werkstress
a
gressie en onveiligheid fysieke belasting

ziekteverzuim

en vroegtijdige reintegratie

ABVAKABO FNV
Justitie

Arboplus
26/04/04

Arboplus
23/03/05

Verzuimbeleid Veiligheid

Loopbaanstrategie

ABVAKABO FNV

kappers

23/11/99

17/12/01

fysieke belasting allergene belasting

Vroegtijdige reïntegratie

FNV Kappersbond

kinderopvang en peuterspeelzalen

Arboplus
19/5/04 —

20/12/99 addendum: 3/10/01

Arboplus
29/03/05

fysieke belasting Verzuim en reintegratie

Werkdruk en werkstress

ABVAKABO FNV

landbouw / agrarische sectoren

6/5/00

terugdringen ziekteverzuim fysieke belasting psychische belasting verzuim en reintegratiebeleid

werkdruk en werkstress

Reintegratie arbeidsongeschikten WAO/WAZ

FNV Bondgenoten

leer- en lederwarenindustrie

14/2/03

gevaarlijke stoffen
fysieke belasting Vroegtijdige reïntegratieArbonvenant mislukt

FNV Bondgenoten

linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbedrijven

27/9/00

21/11/02

fysieke belasting werkdruk klimaat geluid gevaarlijke stoffen

arbo-infrastructuur

FNV Bondgenoten

meelverwerkende industrie

15/12/99

04/06/2003

meelstof (grondstofallergie)

FNV Bondgenoten

metalektro en metaalbewerking

19/7/01

Geen convenant, maar alternatief plan van aanpak
april 2005

schadelijk geluid lasrook

oplosmiddelen

FNV Bondgenoten

meubelindustrie

22/11/99

9/10/02

fysieke belasting oplosmiddelen

vroegtijdige reintegratie

FNV Bouw

Mobiliteitsbranche 06/02/2002 19/12/2003 fysieke belasting psychische belasting schadelijk geluid

oplosmiddelen

FNV Bondgenoten
Onderwijs

12/10/99

ArboplusBVE

11/6/04

ArboplusPVO
26/04/04

28/11/00

ArboplusBVE

23/12/04

ArboplusPVO
8/11/04

werkdruk
ziekteverzuim

Psychosoc. arbeidsbelasting
verzuim en reintegratie

Agressie en geweld
verzuim en reintegratie

AOB

ABVAKABO FNV

openbaar vervoer

31/1/02

gesprekken afgebroken

Convenantsgesprekken afgebroken

FNV Bondgenoten

orkesten

5/10/00

7/11/01

schadelijk geluid

FNV KIEM

papier- en kartonindustrie

1/11/01

arboplus
15/12/04

schadelijk geluid arbeids- en machineveiligheid klimaat werkdruk reïntegratie

oplosmiddelen

FNV Bondgenoten

podiumkunsten

29/6/00

15/5/02

fysieke belasting psychosociale belasting schadelijk versterkt geluid

vroegtijdige reïntegratie

FNV KIEM

Politie

psychische belasting
ziekteverzuim

Preventie reductie verzuim

aanpak langdurig zieken

Ned. Politie Bond

Provincies

21/12/01

27/2/02

werkdruk RSI verzuimbeleid

reïntegratie

ABVAKABO FNV

Rijk

28/10/99

4/4/01

plusconvenant
22/6/04

werkdruk ziekteverzuim

reïntegratie

langdurig ziekteverzuim

ABVAKABO FNV

scheepsonderhoud

27/9/00

11/9/02
(industriële reiniging)

tillen
geluid RSI werkdruk

gevaarlijke stoffen

FNV Bondgenoten

27/9/00

11/9/02
(industriële reiniging)

9/4/03
(schoonmakers glazenwassers)

tillen/ lichamelijke belasting geluid RSI werkdruk gevaarlijke stoffen

verzuim en WAO-instroom

FNV Bondgenoten

sociale werkvoorziening

28/9/00

2/4/02

fysieke belasting psychosociale belasting

vroegtijdige reïntegratie

ABVAKABO FNV

suikerverwerkende industrie

23/4/02

5/12/03

werkdruk RSI

vroegtijdige reïntegratie

FNV Bondgenoten

Taxi’s arboplus
2/7/04
15/04/05

Sociale veiligheid Fysieke belasting

WAO-instroom

FNV Bondgenoten
thuiszorg

3/3/99

fysieke belasting
werkdruk

ABVAKABO FNV

uitgeversbedrijf (boeken en tijdschriften)

17/12/02

arboplus
14/12/04

Werkdruk RSI

Vroegtijdige Reïntegratie

Verzuim en reintegratie

FNV KIEM, NVJ

uitzendbureaus

20/08/03

Arboplus
31/12/05

“arbopreventie” ziekteverzuim

vroegtijdige reïntegratie

Reintegratie arbeidsongeschikte WAOers

FNV Bondgenoten

Vervblijfsrecreatie en zweminrichtingen

arboplus
20/10/03

arboplus
9/12/04

verzuim- en reintegratiebeleid fysieke belasting Agressie en geweld

Fysische werkomstandigheden

FNV Horecabond
verf- en drukinktindustrie

7/2/01

27/8/02

oplosmiddelen

FNV Bondgenoten

verpleeg- en verzorgingshuizen

28/6/00

fysieke belasting
psychosociale belasting

ABVAKABO FNV

verzekeringen (commercieel)

17/12/02

Werkdruk RSI

Geen convenant tot stand gekomen

FNV Bondgenoten

verzekeringen (zorg)

4/12/01

9/12/03

werkdruk RSI

vroegtijdige reïntegratie

FNV Bondgenoten

vleesverwerkende industrie (vlees en pluimvee)

20/10/99

5/6/02

RSI

FNV Bondgenoten

wasserijen, stomerijen
(sector officieel benoemd als ‘linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbedrijven)’

27/9/00

21/11/02

fysieke belasting werkdruk klimaat geluid gevaarlijke stoffen

arbo-infrastructuur

FNV Bondgenoten

welzijn dec 2002

10/12/03

werkdruk en werkstress
a
gressie en onveiligheid fysieke belasting

ziekteverzuim

en vroegtijdige reintegratie

ABVAKABO FNV
woningbouwcorporaties

10/11/99

6/6/01 werkdruk RSI

reïntegratie

FNV Bouw
ziekenhuizen (academische) – arbozorgsysteem – branche risico-inventarisatie – fysieke belasting – RSI – psychische belasting – agressie/ initimidatie – gevaarlijke stoffen – ziekteverzuim en reintegratie

ABVAKABO FNV

ziekenhuizen (overige)

27/6/00

19/12/01

ziekteverzuim psychische belasting/ werkdruk fysieke belasting/ RSI

gevaarlijke stoffen/ allergenen

ABVAKABO FNV

*) het convenant gevelonderhoud geldt niet als convenant nieuwe stijl. FNV Bondgenoten heeft dit convenant bovendien niet ondertekend, vanwege principiële bezwaren tegen de ontheffingen die het convenant bevat terzake van het werken op ladders. Omdat het om een in onze ogen ‘hoogrisicosector’ gaat is het convenant hier desondanks vermeld . Op 9 april 2003 is een tweede arboconvenant voor glazenwassers en schoonmakers ondertekend

(over andere onderwerpen), waar FNV Bondgenoten wel mee heeft ingestemd.

Nota: Sommige convenanten vallen onder het werkgebied van meerdere FNV Bonden tegelijk. In de tabel zijn ze desondanks slechts eenmaal vermeld. Daar waar FNV Bondgenoten één van de betrokken bonden is, is in de kolom werkgebied ‘FNV Bondgenoten’ opgenomen

Terug naar top pagina