Intentieverklaring RSI in de vleesindustrie – persverklaring

0

persbericht nr. 53, d.d. 14 oktober 1999

Als de handtekeningen gezet zijn, wordt onderzocht hoe de situatie rond RSI er uitziet, te beginnen met een nulmeting. Daarna wordt bekeken wat gedaan kan worden om met nieuwe werkmethoden en instrumenten RSI te voorkomen. De aandoening helemaal uitbannen zal niet lukken, maar veel ziekteverzuim en een grote instroom in de WAO moet voorkomen kunnen worden. De overheid zal daarbij een deel van de kosten voor haar rekening nemen.

Boven landelijk gemiddelde

RSI, ofwel Repetative Strain Injury, is een van de meest voorkomende beroeps-ziekten in de vleessector. Het aantal WAO-instromers en het ziekteverzuim liggen in deze sector bovendien fors boven het landelijk gemiddelde.

Vaak wordt bij RSI gedacht aan beeldschermwerk en de ‘muisarm’, maar het maakt veel slachtoffers in de vleesindustrie, omdat werknemers er te maken hebben met repeterende bewegingen, krachtgebruik en tempodwang.

Preventie en maatwerk

Alleen met preventieve maatregelen en goed maatwerk zal deze beroepsziekte bestreden kunnen worden. Alle betrokkenen partijen zien daar de urgentie van in. Op dit moment betalen de vleessectoren immers een WAO-premie die ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Dat is zonde van het geld, maar vooral van de mensen.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de verklaring zijn FNV Bondgenoten, CNV Bedrijven-bond, De Unie, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie, de Vereniging Nederlandse Bacon-fabrikanten, Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en staatssecretaris Hoogervorst namens de overheid.