Arboconvenanten en resultaten boeken

0
Waarom zoveel aandacht voor kwantitatieve taakstellingen?

Kwantitatieve taakstellingen zijn bedoeld om arboconvenanten te ontdoen van hun vrijblijvende karakter.
Het gaat niet om de goede bedoelingen (intenties) of om de hoeveelheid geld en activiteiten (inspanningen) die er in worden gestoken. Hoe belangrijk die op zichzelf ook zijn. Het gaat primair om het resultaat. Dat is uit te drukken in een aantoonbare daling van het aantal mensen dat is blootgesteld aan gezondheidsschadelijke factoren. En daarnaast: het terugdringen van het aantal mensen dat een beroep doet op de WAO.

Om dat alles te bereiken worden in arboconvenanten niet alleen afspraken gemaakt over de activiteiten en inspanningen die verricht gaan worden, maar ook over de resultaten die men daarmee wil bereiken. Daarom wordt in arboconvenanten naar duidelijke kwantitatieve – getalsmatige – afspraken gestreefd. Hiermee is het mogelijk de balans van het behaalde resultaat een stevige maatlat te geven.