Samenvatting onderzoek naar Technolgy Related Anger

0

Samenvatting
Laatste update 13 mei 2000
De eerste resultaten van het onderzoek naar TRA (oftewel computer-agressie) zijn bekend. De vraag was of TRA een probleem is op de Nederlandse werkvloer. Gezien de reacties op de vragen in het onderzoek lijkt dat een juiste conclusie. De verhalen geven een goed inzicht in de oorzaken, gevolgen en de ernst van computer-agressie. FNV Bondgenoten heeft op basis van de resultaten een aantal tips gemaakt voor gebruikers, ondernemingsraden en werkgevers om TRA tegen te gaan. In de samenvatting leest u een kort verslag van de resultaten. Ook is het mogelijk het gehele rapport . U kunt daar onder andere de tips en een aantal praktijkverhalen lezen. 

Eind januari is het onderzoek naar TRA van start gegaan. In de FNV-bladen en via de media is er een oproep gedaan om te reageren met eigen ervaringen met computer-agressie. Mensen konden via een mailbox reacties verzenden en antwoord geven op een 5-tal vragen. 

Het is nog steeds mogelijk om uw ervaringen met computer-agressie naar ons te mailen: [email protected] . We houden ons ook aanbevolen voor TRA-filmpjes, adressen van anderen die zich met dit thema bezig houden, ideeen voor oplossingen en wat dies meer zij. 

Samenvatting resultaten TRA-onderzoek 

Eind januari startte FNV Bondgenoten een onderzoek naar agressie die ontstaat door computerstoringen. Driftig ingetoetst werk van uren verdwijnt, klanten moeten langer wachten dan was afgesproken en de baas is ontevreden over uitblijvende prestaties. In 1999 heeft Compaq in Engeland een onderzoek naar TRA uitgevoerd. De conclusie van dat onderzoek was dat computer-agressie schadelijker is dan RSI. Daarnaast gaf een kwart van de respondenten aan dagelijks meer dan een uur te ‘verliezen’ aan storingen. Reden genoeg om een eerste verkenning uit te voeren in Nederland. Mensen konden op een daartoe geopende mailbox reacties verzenden en antwoord geven op een 5-tal vragen.

De vraag is of TRA ook een probleem is op de Nederlandse werkvloer. Op basis van deze eerste verkenning lijkt dat wel het geval. De meer dan 100 reacties heeft ons een goed inzicht gegeven in de diverse oorzaken van computer-agressie. De meest gehoorde klachten waren: verhoogde werkdruk, veel vloeken, schelden op de PC en help-deskmedewerker. Maar ook meppen op het toetsenbord en smijten met de muis werd een flink aantal malen gemeld. De meest genoemde oorzaak is de kwaliteit en stabiliteit van software. Zeker tweederde van de respondenten geeft aan dat de software niet deugt. Ook in Nederland gaat veel tijd (en daarmee ook geld) verloren door computer storingen. Mensen geven aan dat er per werknemer per week gemiddeld 1 a 1.5 uur ‘verdwijnt’.

De respondenten hebben uitgesproken ideeën over mogelijke oplossingen ter vermindering van de computer-agressie. Hieronder treft u er een aantal aan:

* Betere software, niet wat betreft mogelijkheden maar wat betreft stabiliteit. * Management moet zich realiseren dat automatisering geld kost. * Management moet zich goed laten informeren door beheerders, gebruikers en leveranciers en dienen hardere eisen te stellen bij de laatst genoemde groep. * Management moet zuinig zijn op beheerders en helpdesk-medewerkers en dat ook tot uitdrukking brengen in arbeidsvoorwaardelijke zin.

*Veel meer aandacht voor degelijke scholing en dat zodanig organiseren dat dat niet “tussen de regels door” gebeurt.

Als laatste is in het onderzoek gevraagd naar voorbeelden van computer-agressie. Daarvoor verwijzen we graag naar het volledige rapport. U kunt daar een aantal ‘ongecensureerde’ verhalen lezen, evenals enkele praktische tips van FNV Bondgenoten voor gebruikers, ondernemingsraden en werkgevers om TRA tegen te gaan.