Arbosite FNV Bondgenoten

0

Arbeidsinspectie inspecteert benzinestations Van 1 juni tot en met 30 september 2002 is een project Agressie en Geweld uitgevoerd, met speciale aandacht voor benzinestations. Parallel aan dit project liep een gelijksoortig project voor supermarkten, drogisterijen en kledingzaken. Het doel van dit project was om een indicatief beeld te krijgen van beleid en genomen maatregelen op het gebied van agressie en geweld.

Verder om de branche te stimuleren deze problematiek aan te pakken. Van de 65 bezochte bedrijven was 21% in orde. Bij de overige bedrijven werden overtredingen (66%) geconstateerd of moest nog overleg of onderzoek (13%) plaatsvinden.Totaal zijn er 94 overtredingen geconstateerd waarvan er 84 betrekking hadden op de Arbowet/-besluit en 6 op de Arbeidstijdenwet.

Het grootste aantal geconstateerde overtredingen (elk 9 keer) betrof de afwezigheid van een getoetste RI&E, geen signalering vluchtwegen, onvolledige RI&E en geen plan van aanpak. Verder werden nog 5 of meer overtredingen geconstateerd m.b.t. het niet eenvoudig van binnenuit kunnen openen van de deur van een nooduitgang, het ontbreken van een elektrisch sluitingsmechanisme op de toegangsdeur en het ontbreken van een termijn van maatregelen in het plan van aanpak. 3 bedrijven hadden geen beleid op agressie en geweld, en 1 bedrijf maakte

geen gebruik van een arbo-dienst en andere deskundigen.