Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 02/104 SZW d.d. 2 augustus 2002)

KPN, Connexxion, de Sociale Dienst in Amsterdam en dertien andere organisaties hebben succesvol beleid ontwikkeld om agressie en geweld op de werkvloer tegen te gaan. Het beleid is ook gericht op ander ‘ongewenst gedrag’ (zoals discriminatie, seksuele intimidatie en vandalisme). Oplossingen worden niet alleen gezocht in afspraken en procedures, maar bijvoorbeeld ook in het ontwerp van het gebouw of de werkplek.

De ‘goede voorbeelden’ van deze zestien organisaties zijn opgenomen in een rapport van TNO Arbeid dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven. Het beleid van de organisaties heeft ertoe geleid dat medewerkers zich veiliger voelen. Ook kunnen andere organisaties door het beschreven beleid ideeën opdoen die toe te passen zijn in hun eigen organisatie. Bij elk voorbeeld is vermeld wie de contactpersonen in de organisatie zijn.

Sommige bedrijven, zoals ING en KPN, hebben afspraken gemaakt over ‘ongewenste omgangsvormen’ tussen collega’s door bijvoorbeeld normen (‘wanneer is gedrag ongewenst’) en procedures bij ongewenst gedrag vast te stellen. Zo heeft KPN een laagdrempelige telefonische ‘helpdesk’ ingesteld, die werknemers kunnen bellen als ze ongewenst gedrag signaleren.

Andere organisaties, zoals de Sociale Dienst in Amsterdam, het busbedrijf Connexxion en het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf in Amsterdam hebben de werkplek veiliger gemaakt om zo agressie door cliënten en passagiers te voorkomen. In de trams van de GVB zitten alarmknoppen; Connexxion zet op bepaalde trajecten camera’s in om agressie te voorkomen. De Sociale Dienst in Amsterdam heeft de balies zo aangepast dat agressief gedrag van cliënten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo zijn de balies breder dan een armlengte, zodat een cliënt medewerkers met zijn arm niet kan raken.

De volledige tekst van het rapport ‘Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag: voorbeelden van goed beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk’ staat op de internetsite: ‘www.arbo.nl’ Daarnaast is het rapport per e-mail te bestellen bij TNO Arbeid via ‘[email protected]