Dossier pesten, intimidatie, agressie

0

Klachtenregeling seksuele intimidatie
Een werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk (art. 4, lid 2 arbowet). . De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht omdat het een regeling op het terrein van VGW (arbeidsomstandigheden) is.