Arboconvenanten: provincies

0

Arboconvenanten zijn harde afspraken over betere arbeidsomstandigheden tussen overheid, werkgevers en werknemers. Arboconvenanten gaan over RSI, werkdruk, gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting, lawaai en nog een reeks andere onderwerpen.

Eind 1998 sloten sociale partners een akkoord in de Stichting van de Arbeid om het arbobeleid in Nederland nieuwe impulsen te geven door middel van ‘arbo-convenanten’. Nieuwe kansen en nieuwe impulsen? Of een verder terugtredende overheid, die gebrek aan regelgeving en handhaving probeert te verdoezelen achter papieren afspraken met sociale partners?
FNV Bondgenoten heeft gekozen voor een positieve benadering van arboconvenanten als aanvullend instrument om tot verbetering van arbeidsomstandigheden en vermindering van WAO-instroom te komen. Zich realiserend dat de resultaten niet vanzelf zullen komen.

Een convenant opstellen en ondertekend krijgen is vaak een redelijk langdurig en soms moeizaam proces.
Maar na de ondertekening begint het pas écht: dan moet het convenant worden uitgevoerd, en of dat goed gaat wordt duidelijk in de bedrijven zelf .

Steeds meer werknemers, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen krijgen op dat moment met arboconvenanten te maken.
Werknemers en hun vertegenwoordigers – ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, vakbondsafdeling – hebben immers een belangrijke rol in dit proces.

Onder andere met deze site wil FNV Bondgenoten daarbij ondersteuning bieden. En wel gericht op alle sectoren waar arboconvenanten in de maak zijn – of al tot uitvoering worden gebracht. Dus of je nu te maken hebt met een arboconvenant in de papierindustrie dan wel in de kinderopvang of de bouw: deze site zal de nodige informatie en ondersteuning gaan bieden. Waarbij voor een aantal aspecten nog geldt dat de betreffende pagina’s nog ‘in aanbouw’ zijn.