Arboconvenant banken

0

Op 21 november 2001 werd het Arboconvenant bankwezen getekend door werkgevers, de vakbonden en het Ministerie van SZW. In het convenant zijn afspraken gemaakt over RSI, werkdruk en reïntegratie.

In 2002 zijn door banken plannen van aanpak gemaakt. In de plannen van aanpak heeft iedere bank aangegeven hoe zij de voor haar bank gemaakte geldende afspraken vorm wil geven. De plannen van aanpak zijn instemmingsplichtig voor Ondernemingsraden.

Tot 31 december 2004 vindt de uitvoering van de plannen plaats. Ondernemingsraden hebben hierbij als rol dat ze de uitvoering vanuit werknemersperspectief volgen en waar nodig beïnvloeden. Zo hebben de Ondernemingsraden een belangrijke rol als bewaker van het voortgangsproces. Om de OR te ondersteunen organiseren de bonden een studiedag. Deze studiedag staat in het kader van die rol van de Ondernemingsraden.

Doel van de studiedag is dat Ondernemingsraden op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen in het convenant en handvatten krijgen om waar nodig de uitvoering te beïnvloeden.

De studiedag vindt plaats op 23 juni a.s. in het ABN-AMRO congrescentrum aan de Foppingadreef 22 te Amsterdam. Naast een plenair ochtenddeel zijn er in de middag zes verschillende workshops. U kunt aan twee workshops deelnemen.
Er kunnen maximaal 150 deelnemers aan deze studiedag deelnemen

Terug naar top pagina