Arboconvenant banken

0

Het arboconvenant bankwezen werd eind 2001 ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over RSI, werkdruk, ziekteverzuim en WAO instroom. Begin 2004 heeft een tussenmeting plaatsgevonden om te zien of het convenant op koers ligt. De resultaten van de tussenmeting zijn niet positief, want het aantal medewerkers met RSI klachten en werkdruk is gestegen. Deze factoren hadden juist gedaald moeten zijn. Toch is er ook goed nieuws, namelijk dat het verzuim en instroom in de WAO is afgenomen. Echter in het convenant ligt het accent op preventie (verbeteren arbeidsomstandigheden) en op dat gebied is er tot nu toe alleen nog maar een achteruitgang.

Genoeg redenen om tijdens een studiedag op 7 juni in te gaan op de rol die medezeggenschapsorganen kunnen spelen bij de koersverandering van het convenant. Uw OR heeft namelijk een belangrijke rol als bewaker van het voortgangsproces en waar nodig kunt u dat proces beinvloeden. Het accent in de studiedag zal dan ook komen te liggen op de rol van de medezeggenschap in het bijsturen van de voortgang van het convenant. Daarnaast wordt u op de studiedag op de hoogte gesteld van de tussenmeting en maatregelen die de BBC (Branche Begeleidings Commissie) het komende jaar van plan is te ondernemen.

De studiedag is gratis en vindt plaats in het kantoor van Fortis, Archimedeslaan 6 te Utrecht. Naast een plenair ochtenddeel zijn er in de middag zes verschillende workshops.

Programma en inschrijfformulier studiedag

Terug naar top pagina