Arboconvenant banken

0

Ondernemingsraden hebben als taak de uitvoering van het arboconvenant banken op ondernemingsniveau kritisch te volgen en waar mogelijk te beïnvloeden.

Om deze taak goed uit te voeren kunnen ondernemingsraden, Personeelsvertegenwoordigingen en VGW-commissies gebruik maken van deskundige opleiders en adviseurs van FNV Bondgenoten en/of FNV Formaat. Gedacht kan worden aan scholingsdagen en losse adviesuren.

Een groot deel van de kosten kan hierbij ten laste worden gebracht van het Arbo-convenant bankwezen.

Belangstelling voor scholing, advisering of begeleidingstraject bij dit arbo-convenant? Neem contact op met Huub Pennock, adviseur arbeidsomstandigheden FNV Bondgenoten, [email protected], 030-2738736.

Voor algemene vragen over medezeggenschap bij arbeidsomstandigheden en arboconvenanten, bel de VGWM-helpdesk van FNV Bondgenoten, 030-2738738 of mail d.m.v. de ‘contact’-knop bovenaan deze pagina.

Terug naar top pagina