Arboconvenanten: provincies

0
Tot 31 december 2004 vindt de uitvoering van de plannen plaats. Ondernemingsraden hebben hierbij als rol dat ze de uitvoering vanuit werknemersperspectief volgen en waar nodig beïnvloeden. Zo hebben de Ondernemingsraden een belangrijke rol als bewaker van het voortgangsproces.

Om de OR te ondersteunen organiseren de bonden jaarlijks een studiedag. Deze studiedag staat in het kader van die rol van de Ondernemingsraden.

Doel van de studiedag is dat Ondernemingsraden op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen in het convenant en handvatten krijgen om waar nodig de uitvoering te beïnvloeden.

In het kader van de studiedagen zijn twee checklisten ontwikkeld:

1. beoordelen plan van aanpak van de eigen bank
2. beoordelen voortgang plan van aanpak van de eigen bank

U werkt zelf niet bij een bank?
Deze checklists kunt u ook als inspiratie gebruiken voor een checklist in uw eigen situatie.

Meer lezen over de studiedag? Klik hier…