Arbobondgenoten signaleert…

0

Achtenveertig procent van de havenwerkers heeft niet het gevoel dat het werken in de haven de laatste jaren onveiliger is geworden. Twee en veertig procent denkt daarentegen van wel. Al met al scoort veilig werk in de haven bij de havenwerkers gemiddeld nog geeneens een zes. Alleen de sector tankopslag steekt hier met kop en schouders bovenuit: daar beoordelen de werknemers hun veiligheidssituatie met een 7,2.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van FNV Bondgenoten naar het gevoel van veiligheid onder haar leden in de Nederlandse havens. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat het aantal ongelukken in de haven stijgt. Het onderzoek bevestigt die signalen niet.

FNV Bondgenoten maakt zich desondanks behoorlijk zorgen over de veiligheid van havenwerkers, vooral in de nabije toekomst. Havenwerk is en blijft gevaarlijk. Veel van de ongelukken in de haven zijn zeer ernstig van aard. Opvallend is dat er slechts weinig feitelijke ongevalscijfers bekend zijn. In de statistieken van bijvoorbeeld de arbeidsinspectie vormt de haven geen aparte categorie. FNV Bondgenoten sector Havens beschouwt het onderzoek als een nulmeting en wil het over twee jaar herhalen. Een aantal nationale en Europese ontwikkelingen vormen volgens FNV Bondgenoten een potentiële bedreiging voor het veilig werken in de haven. Uit het onderzoek blijkt dat werkdruk en werktempo belangrijke risicofactoren in de haven zijn. Maar het huidige kabinet pakt juist het vroegpensioen en de arbeidstijdenwet aan: de maximale arbeidsduur wordt opgerekt en minimaal verplichte pauzes en rusttijden tot op het bot gestript. Dergelijke maatregelen zullen de werkdruk en het werktempo niet terugdringen, maar er integendeel voor zorgen dat de veiligheid onder druk komt.

Ook een aantal bepalingen in de Arbowet staan ter discussie. Zo is werkoverleg volgens artikel 13 van de Arbowet verplicht, maar deze voor communicatie en overleg over veiligheid essentiële bepaling wordt uit de Arbowet geschrapt, omdat het te veel geld zou kosten.

Ook internationaal zijn er aantal ontwikkelingen gaande die een bedreiging vormen voor het veilig werken in de haven. De Nederlandse overheid grijpt het (terechte) wegstemmen van de nieuwe Europese Havenrichtlijn (Port Package) door het Europese Parlement aan om de al toegezegde Havenwet dan ook maar in de ijskast te zetten. Ook de op stapel staande Europese richtlijn ‘Diensten op de interne markt’ en het opzeggen van het ILO-verdrag 137, dat de sociaal verantwoorde invoer van nieuwe technologie in de havenbedrijven regelt, vormen een bedreiging.

Vakmanschap, kennis van elkaars taal, kennis van de bedrijfssituatie, van werk- en veiligheidsprocedures zijn allemaal onontbeerlijke randvoorwaarden voor veilig werken. Nieuwe regelgeving uit Brussel en Den Haag zorgen ervoor dat deze randvoorwaarden op de tocht komen te staan.