Arbobondgenoten signaleert…

0

Zodra het kabinet wat meer financiële ruimte heeft, wil minister Brinkhorst die gebruiken om de kinderopvang beter te regelen. “We zitten op dat gebied in een achterstandspositie,” aldus de minister. Ook de keuzemogelijkheid van werkgevers om al dan niet mee te betalen aan de kinderopvang van hun medewerkers, moet eens kritisch worden bekeken,

meent Brinkhorst.

Brinkhorst deed zijn uitspraken maandag in een debat met Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, over de vraag ‘is Nederland lui?’. Van der Kolk nodigde Brinkhorst uit boter bij de vis te doen. Er zijn dit jaar immers extra aardgasbaten. Maar zo concreet wilde de minister niet worden.

Brinkhorst vindt dat veel te veel Nederlanders in deeltijd werken: eenderde van de mannen en van de vrouwen zelfs twee derde. Dat kunnen we ons op de lange termijn niet veroorloven, meent de minister. Met de vergrijzing voor de deur, zullen Nederlanders meer uren moeten maken om onze welvaartstaat draaiende te houden. Met een grote felheid wees hij de suggestie van de hand dat hij Nederlanders ooit ‘lui’ had genoemd.

Waarom blijft de minister maar hameren op vooral dat ene punt: verlenging van de werkweek, vroeg Van der Kolk zich af. “Hoeveel mensen staan er niet aan de kant? Werklozen, WAO’ ers willen aan het werk, maar krijgen de kans niet. Dat is een arbeidspotentieel van meer dan 1 miljoen.” Als zij aan de slag kunnen én we verhogen de productiviteit door slimmer te gaan werken, kunnen werknemers zelf blijven kiezen hoelang hun werkweek is en wanneer ze met pensioen gaan.