Arbobondgenoten signaleert…

0

In magazijnen bestaat een aantal potentiële gevaren. Goederen met grote massa kunnen worden geplaatst op soms zeer grote hoogtes. De bediening van magazijnen gebeurt vaak door magazijntrucks. Die kunnen in geval van aanrijdingen grote schade veroorzaken.
Bij het werken in een magazijn zijn de intensiteit van het gebruik en type bedieningsapparatuur belangrijke factoren. Zo is voor het vaststellen van de benodigde gangbreedte tussen de stellingen met name de omvang van de magazijntruck een belangrijke factor, in combinatie met hetgeen de truck vervoert.

Uiteraard dienen de risico’s beperkt te blijven. Het ontwerp voor de nieuwe NPR 5054 biedt een handvat om de relevante aspecten met betrekking tot een verantwoord gebruik van de stelling in een vroeg stadium in kaart te brengen. De richtlijn is van belang voor gebruikers van palletstellingen, logistiek adviseurs, arbodiensten, arbeidsinspectie, stellingleveranciers en leveranciers van magazijntrucks.

Wie de richtlijn naleeft, geeft ook invulling aan de eisen voortvloeiend uit de Arbowet.
De richtlijn legt een duidelijker verband tussen de verwachte activiteiten in het magazijn en de inrichting ervan.

Commentaar
Commentaar op de Ontwerp NPR 5054 kan tot 1 april 2004 worden ingediend bij NEN.