Arbobondgenoten signaleert…

0

De NS moet betere maatregelen nemen om de agressie op en langs de spoorlijn tussen Enkhuizen en Hoorn te bestrijden. Met die conclusie uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie is FNV Bondgenoten het van harte

eens.

Een groot probleem is dat agressievelingen de conducteurs en machinisten uit de regio herkennen en in de regio in de privésfeer belagen. Volgens de Arbeidsinspectie weet het personeel niet waar ze deze incidenten moeten melden en is de opvang onvoldoende. Het ontbreekt

de NS ook aan inzicht in de omvang van het probleem.

“Het is opmerkelijk dat een bedrijf als NS dit onvoldoende regelt”, vindt vakbondsbestuurder Roel Berghuis. “Het is goed dat de Arbeidsinspectie op zulke kernpunten uit de Arbowet eisen gaat

stellen.”

FNV Bondgenoten had om het onderzoek van de Arbeidsinspectie gevraagd. De vakbond wacht nu eerst de maatregelen af die de NS moet nemen naar

aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek.

“We zullen de arbeidsomstandigheden rond agressie en geweld de komende maanden op de voet volgen, als uit het verbeterde inzicht van NS blijkt dat de persoonsherkenning en de incidenten in de privé-sfeer omvangrijker zijn, dan wil FNV Bondgenoten met NS overleggen over mogelijkheden om diensten buiten het eigen woongebied te draaien”,

zegt Berghuis.

Volgens FNV Bondgenoten gelden de conclusies van het onderzoek voor het hele openbaar vervoer. De bond zal ervoor pleiten dat daar ook extra

maatregelen worden genomen.