Arbobondgenoten signaleert…

0

De eerste hittegolf van 2006 is voorbij, en de volgende komt eraan. Van 4 tot en met 7 juli heeft FNV Bondgenoten geïnventariseerd met wat voor problemen werknemers te maken krijgen op hun werk.

De resultaten zijn schokkend.Bejaarden en gehandicapten worden vervoerd in busjes waar de temperatuur tot boven de 50 graden oploopt. In die situatie wordt dan ook de chauffeur nog eens geacht zijn werk veilig uit te voeren. De Arbeidsinspectie vindt het tot de risico’s van het horeca-vak horen dat koks en keukenmedewerkers bij temperaturen van 44 graden flauwvallen. Met de extra risico’s die zwangeren, hartpatiënten, suikerpatiënten en andere kwetsbare werknemers lopen, wensen veel werkgevers gewoonweg geen rekening te houden.

Het KNMI, zich daarbij baserend op de hitte-index van de Amerikaan Robert Steadman, geeft aan dat bij de gemiddelde luchtvochtigheid in Nederland, vanaf 35 graden ronduit gevaarlijke situaties voor mensen ontstaan, terwijl al vanaf 30 graden voorzichtigheid geboden is.

Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat naar schatting 2,5 miljoen werknemers wel eens in extreme hitte (30 graden of meer) moeten werken. Anderhalf miljoen werknemers klaagt over een onprettig binnenklimaat op hun werk.

Ondertussen heeft het kabinet voorstellen voor een wijziging van de arbowetgeving naar de kamer gestuurd waarin, tegen het advies van de SER in, de bestaande normen voor het binnenklimaat voor het overgrote deel verdwijnen.

FNV Bondgenoten keert zch daar fel tegen, en doet zelf voorstellen voor heldere, voor werknemers én werkgevers begrijpelijke, klimaatnormen op het werk.

Klik hier voor het rapport van de meldlijn en de voorstellen van FNV Bondgenoten

Klik hier voor meer informatie over werken in zomerhitte