Arbobondgenoten signaleert…

0

Een ministerie dat oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Dat kan toch niet waar zijn? Maar wat moet je dan denken van de laatste arbo-campagne van SZW: ‘Krijgt u ook een punthoofd van al die arboregels?’ ‘Krijgt u ook een muisarm van het zoeken naar arbo-informatie?’ Aldus prijst de opsteller van deze regels de eigen producten aan. Met poster en advertenties. Dat is toch wel een heel bijzondere manier om werkgevers enig arbobewustzijn bij te brengen!

De FNV heeft het ministerie bij monde van beleidsmedewerker Wim van Veelen haar verbazing en ergernis overgebracht.

De FNV zet zich positief in voor veilig en gezond werk.Maar het ministerie van SZW voegt zich bij het klaagkoor van werkgevers, voor wie alles te veel is. De campagne richtte zich oorspronkelijk ook op werknemers.

Van Veelen liet echter direct weten dat werknemers geen punthoofd krijgen van arboregels, maar van dit soort dwaze acties.

De FNV krijgt bijval van de Branche Organisatie Arbodiensten. Directeur Ton Schoenmaeckers. Ook hij vindt dat het ministerie zichzelf belachelijk maakt met deze ‘reclamecampagne’. ‘Hoe moeten we bedrijven uitleggen dat ze moeten voldoen aan regels die de overheid zelf blijkbaar niet serieus neemt?’