Arbobondgenoten signaleert: red de arbowet(1)

0

Begin maart: weinig nieuws en veel broedende kippen die niet gestoord willen worden… Zowel de besprekingen in de SER als de voorbereidingen voor de campagne “Red de Arbowet” vorderen gestaag.

Half maart is de actiesite ‘Rede de Arbowet’de lucht ingegaan. Klik hier!

Met een aantal vakbondskaderleden en bestuurders is inmiddels de FNV-inzet in de SER uitgebreid besproken. Gekozen wordt voor wat we noemen een “offensieve strategie” , dus niet verdedigend ‘redden wat er te redden valt’. De voorstellen die door de FNV in de SER zijn ingebracht tonen dat het terugdringen van wat in Haags jargon ‘regeldruk’ heet, niet hetzelfde hoeft te zijn als afbraak van veilige en gezonde werkplekken. Meer kunnen we er helaas op dit moment nog niet over zeggen. Vooralsnog wordt gekoerst op een unaniem SER-advies, maar omdat de ervaring leert dat dit niet vanzelf leidt tot een goed kabinetsvoorstel gaan de actievoorbereidingen gewoon door. Het actie-affiche voor de meldweek is binnenkort in gedrukte vorm verkrijgbaar. Kaderleden ontvangen allemaal een exemplaar tegelijk met het Kaderblad.

Digitaal affiche downloaden kan ook: klik hier.

Klik hieronder voor de vorige nieuwsbrieven