Arbobondgenoten signaleert…

0

Acht branches, waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, maken dit jaar actieplannen waarmee ze de risico’s voor werknemers, consumenten en milieu willen verminderen. Iedereen die met deze stoffen omgaat, moet op de hoogte zijn van de risico’s en weten hoe ze veilig kunnen worden gebruikt.
Voorbeelden van maatregelen zijn voorlichting en scholing van werknemers. Ook kan het bedrijfsleven consumenten beter voorlichten over de veiligheid van producten. Milieugevaarlijke stoffen kunnen vervangen worden door stoffen die weinig of geen effecten hebben.

Deze afspraken staan in het Convenant Stoffen dat is ondertekend door vijf ministeries, acht brancheorganisaties en ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Het convenant bevestigt de eigen verantwoordelijkheid van het Nederlandse bedrijfsleven voor het veilig omgaan met stoffen. Naast het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Verkeer & Waterstaat (V&W) en Economische Zaken (EZ) betrokken. Brancheorganisaties die bij het convenant zijn aangesloten, zijn NVZ (zeepfabrikanten), VNCI (producenten van chemische stoffen), VHCP (handelaren in chemicaliën), VTN (textielproducenten), NVC (cosmeticaproducenten), FME-CWM (metaal, elektronica en elektronische industrie), VNTF (tapijtfabrikanten) en SITO (industriële schoonmaak).

Tijdens de gehele looptijd van het convenant is het mogelijk voor branches om als partij toe te treden.

Het convenant stoffen is een vervolg op het programma Strategisch Omgaan Met Stoffen (SOMS), het nieuwe stoffenbeleid dat in 2001 is vastgesteld voor werknemers, consumenten en milieu. Aan het convenant is het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) verbonden, een initiatief van SZW. Dit programma wil gezondheidsrisico’s verminderen van werknemers die met gevaarlijke stoffen werken. Het programma VASt loopt, evenals het convenant, tot en met eind 2006. Na afloop van het convenant zullen bedrijven naar verwachting de vermindering van risico’s van gevaarlijke stoffen structureel blijven voortzetten.

Klik hier voor de volledige tekst van het convenant