Folder over zwangerschap en werk

0

Aan de vooravond van haar eigen zwangerschapsverlof is staatssecretaris Karien van Gennip donderdagmiddag in Den Haag de eerste folder ‘Werk en zwangerschap, van maand tot maand’ van FNV Bondgenoten aangeboden. “Wist u dat u als zwangere recht heeft op extra pauzes? En dat u in overleg bij langdurige stress uw werk aan kunt passen?” vroeg Agnes Jongerius, de voorzitter van de FNV die de staatssecretaris van Economische Zaken  * in blijde verwachting van een tweeling – een kraammand met knuffelhondjes in FNV T-shirt aanbood. De folder geeft in het kort antwoord op veel praktische vragen van zwangere vrouwen. Begin 2006 verschijnt ook nog een meer uitgebreide brochure. Van Gennip vertelde dat ze als werkende vrouw in verwachting heel wat praktische zaken te regelen had. “Goede afspraken zijn belangrijk omdat we al het vrouwelijke talent ten volle kunnen en moeten benutten. Deze folder heeft een handvat om in relatie tot je loopbaan en zwangerschap te overzien wat er op je afkomt.” In Nederland is op zich veel geregeld rondom werk en zwangerschap. “Maar lang niet alle vrouwen weten dat”, hield Jongerius de staatssecretaris voor. “Over gevaarlijke stoffen, tillen, geluid en stress kon je tot nu toe bijvoorbeeld maar weinig vinden in relatie tot je zwangerschap.” FNV Bondgenoten publiceerde onlangs de resultaten van een onderzoek naar de kennis over het werken met zogenoemde reprotoxische stoffen. Dat zijn chemische stoffen die de vruchtbaarheid nadelig kunnen beïnvloeden en/of gevaarlijk kunnen zijn voor de ongeboren vrucht. “Daarover maken we ons grote zorgen”, benadrukte Jongerius, “want per jaar worden naar schatting driehonderd baby’s geboren met een afwijking door de blootstelling aan reprotoxische stoffen. Dat zijn er wat ons betreft driehonderd teveel.” Vanaf 1 januari ligt de folder ‘Werk en zwangerschap, van maand tot maand’ bij verloskundigen. Op deze site is de folder nu al te downloaden