Arbobondgenoten signaleert…

0

Nog veel te veel werkgevers lappen de Arbowet aan hun laars. Daarom mag de wet niet worden gestript. Zo reageert FNV-bestuurder Ton Heerts op de werkgeversnota over deregulering en verenvoudiging van de aroregelgeving. “Zorg liever dat werkgevers de wettelijke regels beter naleven”, roept Heerts de politiek op aan de vooravond van het kamerdebat over de begroting van Sociale Zaken. De werkgeversnota noemt Heerts “een aaneenrijging van feitelijke onjuistheden. Zij doen voorkomen alsof de Arbowet uitpuilt van de overbodige regels. Nou, de FNV is ook tegen overbodige regels, maar wat goed is moet je niet afschaffen. Nu dreigt het kind met het badwater weggegooid te worden.” Heerts leest in het werkgeversverhaal niets over preventie en gezondheid van werknemers. “Er wordt gesteld dat de Europese Arborichtlijn enkel een harmonisatierichtlijn is. Maar de richtlijn is juist bedoeld als een minimum waarop nationale overheden verder kunnen bouwen.”

De FNV stelt in een brief aan staatssecretaris Rutte en de Tweede Kamer vast dat jaarlijks nog sprake is van 150 duizend ongevallen op het werk. Twintigduizend werknemers lopen jaarlijks een beroepsziekte op. Vijftien procent van de werknemers wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Volgens Heerts heeft de werkgeversorganisatie VNO-NCW voor alle problemen één oplossing: ze bestaan voortaan niet meer. “Daar waar problemen zijn met de uitvoering en handhaving van regels gaan we die situatie niet verbeteren. Neen, we schaffen de problemen gewoon af.”