symposium daglicht

0

knop1_vgwm-3858706

PRAKTISCHE INFORMATIE THEMAMIDDAG

“In de winter weet ik niet eens dat er zoiets als daglicht bestaat. Ik ga in het donker weg, werk de hele dag in kunstlicht, en kom in het donker terug”.

Één op de tien werknemers in ons land heeft geen daglicht op het werk. In het Arbobesluit is de aanwezigheid van daglicht nochtans voorgeschreven. Over het belang van daglicht op het werk en de spanning in de Arbowet tussen papier en de praktijk houdt FNV Bondgenoten een themamiddag op 18 december 2000. De themamiddag is bedoeld voor kaderleden van FNV Bondgenoten maar ook – mits niet volgeboekt – gratis toegankelijk voor niet-leden.

Daglicht is noodzakelijk voor de mens om goed te kunnen functioneren. Gebrek aan daglicht heeft grote invloed op de gezondheid en de prestaties. Werknemers weten vaak niet wat hun rechten zijn op dit punt. Volgens de Arbowet hebben werknemers die meer dan twee uur op dezelfde plek werken recht op een ruimte met daglicht. Tegelijk zijn er talloze uitzonderingen mogelijk. Concrete handvatten die gebruikt kunnen worden in de praktijk ontbreken. Het onderwerp staat bovendien niet erg hoog op de prioriteitenlijst van de Arbeidsinspectie en ook Arbodiensten hebben er weinig oog voor.

Onlangs heeft de Arbeidsinspectie, op aandringen van FNV Bondgenoten, een onderzoek gedaan naar een aantal werkplekken, met name in winkels. Naar aanleiding van dit onderzoek organiseert FNV Bondgenoten over het onderwerp “Daglicht op de werkplek” de themamiddag op 18 december.

De volgende vragen komen op de bijeenkomst aan de orde:

  • Welke gevolgen heeft gebrek aan daglicht voor de gezondheid? Welke oplossingen zijn er om er voor te zorgen dat dit probleem zich op zo min mogelijk werkplekken voordoet?
  • Welke rechten hebben werknemers in de praktijk als ze mét daglicht willen werken? Wat kan de OR ondernemen?
  • Hoe kijkt de politiek aan tegen de vele uitzonderingen voor wie het recht op daglicht niet geldt?

De toegang tot de discussiemiddag is gratis

De bijeenkomst wordt gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht

U kunt zich tot 10 december a.s aanmelden via e-mail [email protected] of telefonisch op nummer 030-2738735

Als u zich aanmeldt via e-mail, vermeld dan a.u.b. naam, adres en woonplaats en uw lidmaatschapsnummer. Als u geen lid bent van FNV Bondgenoten maar wel lid van een andere FNV-bond is dat ook wenselijk om te vermelden

In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een bevestiging met het definitieve programma, verdere informatie over de locatie, alsmede een routebeschrijving.