FNV wil strengere arbeidstijdenwet

0

Laatste update: 30 oktober 2000

Naar de enquête? Klik hier

Voorjaar 2001 praat de Tweede Kamer over de Arbeidstijdenwet. De FNV wil dat de wet wordt aangepast. Daarbij gaat het onder meer om werken op zondag en overwerk, en zeggenschap van de werknemer over zijn of haar werktijden.

De Arbeidstijdenwet regelt de werk- en rusttijden van werknemers. De wet is in 1996 ingevoerd, en moet vóór 1 januari 2001 worden geëvalueerd.

De FNV heeft de wet kritisch onder de loep genomen. Dat leidde tot een een nota en een lijst van 15 punten waarop de wet zou moeten worden veranderd. Die lijst wordt nu binnen FNV en bonden besproken.

Belangrijkste wens van de grootste vakcentrale is dat de zeggenschap van werknemers over hun werktijden wordt vergroot.

Nu moet een bedrijf minstens 4 weken van tevoren melden als iets verandert in de tijden waarop mensen werken. De FNV wil daaraan toevoegen dat werkgevers hierbij rekening moeten houden met de persoonlijke omstandigheden van elke werknemer afzonderlijk.

Doel van de wet is immers niet alleen de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Maar ook het verruimen van de mogelijkheden om arbeid te combineren met zorgtaken of andere verantwoordelijkheden.

De FNV heeft nog meer gaten in de wet ontdekt. Zo is het te gemakkelijk om werknemers in gebroken diensten te laten werken. En de regel die overwerk moet terugdringen, blijkt in de praktijk niet te werken.

De FNV wil dat de zondag een maatschappelijk rustpunt blijft. Tegelijkertijd komen er steeds meer mensen – bijvoorbeeld studenten – die persoonlijk best op zondag willen werken.

Dan moeten wel de werkgever en de ondernemingsraad het erover eens zijn dat het vanwege de bedrijfsomstandigheden nodig is. Én moet de werknemer in kwestie er geen bezwaar tegen hebben op zondag te werken.

In december presenteert het ministerie van Sociale Zaken de uitkomst van een reeks onderzoeken naar de werking van de wet. Voorjaar 2001 maakt het kabinet bekend of het de wet wil aanpassen.

Reageer!

Op de FNV-site kunt u (reageren) op een aantal stellingen over de wet en uw eigen ervaringen toevoegen. De reacties worden gebundeld, en meegenomen in het overleg met parlement en kabinet.

Bron: FNV