Arbobondgenoten signaleert…

0

Het afgelopen half jaar is FNV Bondgenoten overspoeld door vragen over de nieuwe Tabakswet.
Het team arbo van de bond heeft op deze arbosite een speciaal dossier geopend over roken op het werk. In de maanden oktober tot en met december 2003 is dit dossier 5000 keer geraadpleegd.

Daarnaast is het eveneens belangrijk om te weten in hoeverre vragen die wij krijgen incidenten zijn of dat de betreffende problemen vaker voorkomen.
Om deze redenen heeft FNV Bondgenoten besloten tot een onderzoek onder leden van Ondernemingsraden.

Dit onderzoek kan een meer representatief beeld geven van de werksituatie in Nederland een paar maanden na de invoering va de Tabakswet.

Voornaamste resultaten uit het onderzoek:

De nieuwe Tabakswet heeft effect gehad op het rookbeleid in veel bedrijven. In vier op de vijf bedrijven is het rookbeleid aangepast. Het begrip ‘rookruimte’ heeft zijn intrede gedaan op kantoren en werkplaatsen. Ongeveer zeventig procent van de werknemers die niet roken worden op het werk beschermd tegen tabaksrook. Dat zijn gunstige cijfers. Toch heeft de Tabakswet nog lang niet zijn doel bereikt. Ten eerste blijkt in meer dan een kwart van de bedrijven (niet alle) niet-rokers onbeschermd tegen tabaksrook. Dat komt voor een deel omdat in een niet onbelangrijk aantal bedrijven (7% van het totaal) nog in het geheel niets gebeurt. ‘Het rookbeleid moet nog op gang komen’ zeggen de OR-leden. Voor een ander deel blijkt er in veel bedrijven sprake te zijn van een soort gedoogbeleid: ‘Er wordt nog steeds overal rustig gerookt.’ Ten tweede worden werknemers die roken vaak onnodig drastisch beperkt in hun vrijheid. ‘Rokers staan letterlijk in de kou’. In veertig procent van de bedrijven levert het rookbeleid problemen op voor de rokende werknemers. Rokers worden geconfronteerd met een totaal rookverbod, staan bui-ten in de kou, krijgen sancties van de werkgever of vertoeven in slecht geoutilleerde rookruimtes. Het zijn vaak emotionele geladen conflicten. Er valt veel te verbeteren aan de luchtafzuiging van de rookruimten. De gemiddelde loopafstand naar een rookruimte van 2,5 minuut is veel te lang. In bedrijven waar ondernemingsraden nauw zijn betrokken bij de totstandkoming van het rookbeleid bestaat er een betere werksituatie. Medezeggenschap werkt , en leidt in de praktijk tot een betere balans tussen de belangen van rokers en niet-rokers.

FNV Bondgenoten neemt zich voor om bij de Voedsel en Waren Authoriteit aan te dringen op betere controles op gedoogbeleid van bedrijven. De bond zet zich in tegen verslechtering van arbeidsvoor-waarden van rokers (langer blijven om pauzes in te halen) en wil desnoods een proefproces begin-nen. Tevens wil de vakbond een protocol afsluiten ter bescherming van schoonmaakpersoneel dat rookruimten moet schoonmaken.