NVVP – Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten

0

De NVVP is een vereniging van leden met zeven regionale afdelingen. Het lidmaatschap van de NVVP is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van een van de afdelingen. De meeste afdelingen zijn eveneens een vereniging. De doelstelling van de afdelingen is dezelfde als van de NVVP, vertaald naar regionaal niveau.

Afgevaardigden uit de afdelingen nemen deel aan de beleidsraad, waarin ook leden participeren op basis van expertise. De beleidsraad komt een aantal keren per jaar bijeen voor democratische besluitvorming over het NVVP-beleid.

De regionale afdelingen zorgen voor de eerste opvang en bemiddeling bij klachten van een cliënt over de behandelend gz-psycholoog, psychotherapeut/klinisch (neuro)psycholoog.  De regionale afdeling stimuleert -in samenwerking met de Commissie Kwaliteit van de NVVP- op diverse manieren de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de regio.

Regelmatig vinden regionale bijeenkomsten en ledenvergaderingen plaats.