NVVP – Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten

0

Hoe te handelen bij klachten

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling
U kunt contact opnemen met de RVVP (Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij het NVVP-bureau kunt u de namen opvragen van de regionale bemiddelaars.

Klachtencommissie NVVP
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

Adres
Klachtencommissie NVVP

t.a.v. mr M.J.J. de Ridder Postbus 13086

3507 LB Utrecht

download-4854952Klachtenreglement NVVP
download-4854952Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ)

U heeft een klacht over uw behandeling. Dan staat u voor de vraag: leg ik mij erbij neer of wil ik proberen er iets aan te doen? Belangrijk is na te gaan wat de ernst is van het gebeurde én wat u wilt bereiken. Wacht in elk geval niet te lang met vragen of klagen. Denken over klachten of piekeren over vragen kost veel energie. Vaak is uitleg snel gegeven of een oplossing mogelijk. Maak er dus werk van.

Onderstaand een brochure van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF) over het klachtrecht van cliënten.

download-4854952Klachtrecht van clienten (folder NPCF)

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het Tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Adressen
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Postbus 20302 2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges:

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht) Postbus 84500 1080 BN Amsterdam telefoon 020 3012510


Regionaal Tuchtcollege Den Haag
(Zuid-Holland, Zeeland)

Postbus 97831 2509 CE Den Haag

telefoon 070 3500973

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

(Noord-Brabant, Limburg)Postbus 61 5600 AB Eindhoven telefoon 040 2328599


Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)

Postbus 11144 9700 CC Groningen telefoon 050 5992641


Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)

Postbus 10067 8000 GB Zwolle

telefoon 038 888444