Wat is het verschil tussen psychologie en psychotherapie?

Hoewel zowel psychologie als psychotherapie zich bezighouden met de psychologische sfeer van de mens, zijn er belangrijke verschillen tussen beide. Toch worden deze termen soms door elkaar gebruikt. Het is echter de moeite waard te weten wat deze twee vakgebieden precies inhouden om te weten tot wie we ons werkelijk moeten wenden wanneer we de hulp van een specialist zoeken. De verschillen betreffen hier niet alleen de opleiding van psychologen en psychiaters, maar onder meer ook de behandelingsmethoden.

Psychologie en psychotherapie – irrelevante of fundamentele verschillen?

Psychologie is een vakgebied dat een veel breder terrein bestrijkt dan alleen de geestelijke gezondheid van de mens. Een beroepspsycholoog verstrekt adviezen, stelt diagnoses en verricht psychologische onderzoeken. Hij of zij is ook de persoon die doorverwijst voor verdere behandeling. Zij houden zich echter niet bezig met zaken als drugsbehandeling. De taak van de psycholoog bestaat er hoofdzakelijk in met de patiënt te praten, waarbij hij/zij gebruik kan maken van psychologische tests.

Denk eraan:

Zij zijn ook belast met de afgifte van certificaten of vonnissen op het gebied van de geestelijke gezondheid. Psychotherapie, daarentegen, is een gebied waar specifieke behandelingsplannen worden ontwikkeld. In de psychotherapie onderscheiden we verschillende methoden die worden gebruikt in het proces van herstel. Daarom kunt u bij de psychotherapeut kennismaken met een cognitief gedragsmatige, systemische, humanistische of psychoanalytische methode. De therapieën variëren in hun verloop, afhankelijk van de methoden die worden gebruikt. Een psychotherapeut is gewoonlijk iemand met een graad in de psychologie, die tijdens aanvullende studies aanvullende bekwaamheden heeft verworven om als psychotherapeut te praktiseren.

Wanneer moet ik naar een psycholoog, en wanneer heb ik de hulp van een psychotherapeut nodig?

Wanneer is het de moeite waard om voor psychotherapie te gaan? Als u gediagnosticeerd bent met hardnekkige stoornissen die uw levenskwaliteit in zijn geheel aantasten, zult u waarschijnlijk uitgebreide therapie nodig hebben, die een psychotherapeut kan bieden. De meest voorkomende stoornissen die door psychotherapeuten worden behandeld zijn depressie, slaapstoornissen, obsessieve dwangneuroses, angsten, DDA en eetstoornissen.

Het is echter de moeite waard om naar een psycholoog te gaan wanneer we willen praten over de problemen van het dagelijks leven – het kan gaan om een moeilijke situatie op het werk of in het huwelijk, of het verlies van iemand of iets belangrijks. De psycholoog zal u ook helpen een mogelijk verder behandelingstraject te kiezen, en kan u doorverwijzen naar andere specialisten, zoals de eerder genoemde psychotherapeut of psychiater. Daarom is het raadzaam om, als we niet weten naar wie we het eerst moeten gaan met onze problemen, eerst naar een psychotherapeut te gaan.

Denk eraan:

Als u psychische problemen hebt, regel dan een eerste consult met een psycholoog die, op basis van uw voorgeschiedenis, een diagnose zal stellen en u een passende behandeling zal aanbieden – psychologische hulp of farmacotherapie, d.w.z. behandeling bij een psychiater.

In het geval van ernstige depressies en ernstige geestesziekten (psychose, bipolaire stoornis) is farmacotherapie de belangrijkste behandelingsmethode. Voor andere psychische stoornissen (b.v. eet-, slaap-, angst- en depressieve stoornissen met minder ernstige symptomen) is psychotherapie echter de overheersende methode van hulpverlening.