VS en EU trappen in Poetin’s “Gouden val”

0

Poetin: KGB-agent of Schaakgrootmeester

Beschuldigingen van het Westen in de richting van Poetin zijn van oudsher gebaseerd op het feit dat hij voor de KGB heeft gewerkt. En daarom is hij een wreed en immoreel persoon. Poetin is van alles de schuld. Maar niemand beschuldigt Poetin ooit van gebrek aan intelligentie.

Elke beschuldiging tegen deze man is eigenlijk alleen maar om zijn vermogen tot snel analytisch denken en het maken van duidelijke en evenwichtige politieke en economische beslissingen te benadrukken.
Vaak vergelijken de Westerse media dit vermogen met de talenten van een grootmeester, het openbaar simultaan kunnen schaken. Gezien de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse economie en het Westen in het algemeen kunnen we concluderen dat de westerse media in dit deel van de beoordeling met betrekking tot de persoonlijkheid van Poetin volkomen gelijk hebben.

Ondanks talrijke succes rapporten in de stijl van Fox News en CNN, is vandaag de westerse economie, onder leiding van de Verenigde Staten in Poetins val gelopen, met een uitweg die niemand in het Westen kan zien of zal kunnen vinden. En hoe meer het Westen probeert te ontsnappen uit deze val, hoe vaster ze zichzelf lopen.

Wat is er nu echt zo tragisch aan de situatie van het Westen en de Verenigde Staten, waarin ze zich bevinden? En waarom zijn al de westerse media en vooraanstaande westerse economen zo zwijgzaam gewoon-nieuws hierover, als een goed bewaakt militair geheim? Laten we proberen om de essentie van de huidige economische gebeurtenissen te begrijpen, in het kader van de economie, nog afgezien van de factoren van moraal, ethiek en geopolitiek.

Het Westen begon onder leiding van de VS haar falen in Oekraïne te begrijpen; dat was opgezet om de Russische economie te vernietigen door het verlagen van de olieprijzen, en dienovereenkomstig de gasprijzen als de belangrijkste begroting van exportinkomsten in Rusland, en als de belangrijkste bronnen van aanvulling van de Russische goudreserves.

Opgemerkt moet worden dat het belangrijkste falen van het Westen in Oekraïne niet op militair of politiek gebied is gestoeld. Maar in de feitelijke weigering van Poetin om het Westerse project van Oekraïne te financieren ten koste van de eigen begroting van de Russische Federatie. Dat maakt dit westerse project onvermijdelijk dus niet levensvatbaar in de nabije en de verdere toekomst.

De laatste keer, nog onder leiding van president Reagan, hebben dergelijke acties van het Westen, zoals het verlagen van de olieprijzen geleid tot de ‘succesvolle’ ineenstorting van de Sovjet-Unie. De geschiedenis herhaalt zich niet de hele tijd. Dit keer gaat het heel anders voor het Westen. De reactie van Poetin naar het Westen lijkt zowel op schaken als op judo, nu de krachten van de vijanden tegen hem worden ingezet, maar met minimale middelen voor de kracht van de verdediger. Het echte beleid van Poetin is niet openbaar. Daarom is het beleid van Poetin grotendeels gericht op efficiëntie en minder op effect.

Zeer weinig mensen begrijpen wat Poetin doet op dit moment. En bijna niemand begrijpt wat hij zal doen in de toekomst.

Het doet er niet toe hoe vreemd het ook mag lijken, maar op dit moment is Poetin begonnen met de verkoop van Russische olie en gas voor fysiek goud.

Poetin schreeuwt dit niet uit over de hele wereld. En natuurlijk, hij accepteert nog steeds Amerikaanse dollars als tijdelijk betaalmiddel. Maar hij ruilt meteen al die dollars in die hij verkregen heeft uit de verkoop van olie en gas, slechts voor fysiek goud!

Om dit te kunnen begrijpen, volstaat het om te kijken naar de dynamiek van de groei van de goudreserves van Rusland en om deze gegevens te vergelijken met inkomsten in buitenlandse valuta, afkomstig van de RF uit de verkoop van olie en gas in dezelfde periode.

foto-1-rusland-economie

Bovendien zijn in het derde kwartaal de aankopen van fysiek goud door Rusland op een all-time high recordniveau. In het derde kwartaal van dit jaar, had Rusland de ongelooflijke hoeveelheid goud van 55 ton aangeschaft. Het is meer dan alle centrale banken van alle landen van de wereld bij elkaar (volgens officiële gegevens)!

foto-2-russian_central_bank_gold_reserves_chart_6

In totaal hebben de centrale banken van alle landen van de wereld 93 ton van het edelmetaal aangekocht in het derde kwartaal van 2014. Het was het 15e opeenvolgende kwartaal van de netto-aankopen van goud door de centrale banken. Van deze 93 ton aan goud aankopen door de centrale banken over de hele wereld in deze periode, behoort de duizelingwekkende omvang van de aankopen – 55 ton – aan Rusland toe.

Nog niet zo lang geleden, hebben Britse wetenschappers met succes tot dezelfde conclusie weten te komen, zoals een paar jaar geleden werd gepubliceerd in de Conclusie van de US Geological Survey. Namelijk: Europa zal niet in staat zijn om te overleven zonder toevoer van energie uit Rusland. Vertaald uit het Engels naar een andere taal in de wereld betekent dit: “De wereld zal niet in staat zijn om te overleven als olie en gas uit Rusland wordt teruggetrokken uit de globale balans van de energievoorziening”.

Zo is de westerse wereld, gebouwd op de hegemonie van de oliedollars, nu beland in een catastrofale situatie. Waar het niet kan overleven zonder olie en gas uit Rusland. En Rusland is nu klaar om zijn olie en gas aan het Westen te verkopen alleen in ruil voor fysiek goud! Deze wending van Poetins’ spel is, dat het mechanisme voor de verkoop van Russische energie naar het Westen alleen nog maar voor goud werkt nu, ongeacht of het Westen wel of niet instemt met het betalen voor de Russische olie en gas met kunstmatig goedkoop goud.

• Omdat Rusland, met een regelmatige stroom van dollars uit de verkoop van olie en gas, in ieder geval in staat zal zijn om deze om te zetten in goud tegen de huidige goudprijs, die door alle middelen van het Westen gedrukt is. De prijs van goud is kunstmatig en zorgvuldig vele malen verlaagd door de Fed en ESF, tegenover een kunstmatig opgeblazen koopkracht van de dollar door middel van marktmanipulatie.

Interessant feit: de onderdrukking van de goudprijs door de speciale afdeling van de Amerikaanse overheid – ESF (Exchange Stabilization Fund) – met als doel het stabiliseren van de dollar is volgens een wet, die gemaakt is de Verenigde Staten.

In de financiële wereld wordt het gegeven aanvaard dat goud een antidollar is.
• In 1971, sloot de Amerikaanse president Richard Nixon het ‘goud-raam’, en beëindigde hiermee de vrije uitwisseling van dollars voor goud, gegarandeerd door de VS in 1944 in Bretton Woods.
• In 2014 heeft de Russische president Vladimir Poetin dit ‘gouden venster’ heropend, zonder toestemming van Washington.

Op dit moment besteedt het westen veel van zijn inspanningen en middelen aan het onderdrukken van de prijzen voor goud en olie. Daarmee, aan de ene kant om de bestaande economische realiteit te vervormen in het voordeel van de Amerikaanse dollar en aan de andere kant, om de Russische economie te vernietigen, wordt aan de andere kant geweigerd de rol van gehoorzame vazal van het Westen te spelen.

Vandaag lijken activa zoals goud en olie proportioneel verzwakt en overdreven ondergewaardeerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het is een gevolg van de enorme economische inspanning van het Westen.

En Poetin verkoopt zijn Russische energiebronnen in ruil voor deze Amerikaanse dollars, kunstmatig opgewaardeerd door de inspanningen van het Westen. Waarmee hij meteen goud koopt, kunstmatig gedevalueerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de inspanningen van ook weer het Westen zelf!

Er is nog een interessant element in Poetins spel. Dat betreft Russisch uranium. Elke zesde gloeilamp in de Verenigde Staten is afhankelijk van de levering daarvan. Dat verkoopt Rusland ook voor dollars aan de VS.

Dus, in ruil voor Russische olie, gas en uranium, betaalt het Westen Rusland met dollars; de koopkracht daarvan wordt kunstmatig opgeblazen tegen olie en goud door de inspanningen van het Westen. Maar Poetin gebruikt deze dollars alleen om fysiek goud aan het Westen te onttrekken in ruil voor de prijs, uitgedrukt in US dollars, die dus kunstmatig verlaagd zijn door datzelfde Westen.

Deze werkelijk schitterende economische uitgedachte combinatie door Poetin, zet het Westen onder leiding van de Verenigde Staten in een positie van de slang, die agressief en ijverig in zijn eigen staart bijt.

Het idee van deze economische ‘gouden val’ voor het Westen, is waarschijnlijk niet ontstaan vanuit Poetin zelf. Waarschijnlijk was het een idee van Poetins’ Adviseur van Economische Zaken – doctor Sergey Glazyev. Waarom was anders deze bureaucraat Glazyev kennelijk niet betrokken bij het bedrijfsleven samen met vele Russische zakenlieden en werd hij niet persoonlijk opgenomen door Washington op de sanctielijst? Het idee van de econoom, doctor Glazyev, is briljant uitgevoerd door Poetin, met de volledige steun van zijn Chinese collega – Xi Jinping.

foto-3

Vooral interessant in dit verband is de November-verklaring van de eerste vice-voorzitter van de Centrale Bank van Rusland ‘Ksenia Yudaeva’, waarin werd benadrukt dat het CBR het goud uit de reserves kunnen gebruiken om voor de invoer te betalen, indien dit nodig was in november. Het is duidelijk dat in termen van sancties door de westerse wereld, deze verklaring wordt gericht aan de BRICS-landen, en in de eerste plaats aan China. Voor China is Ruslands’ bereidheid om te betalen voor goederen met westers goud erg handig. En dit is waarom:

China heeft onlangs aangekondigd dat het zal ophouden zijn goud- en deviezenreserves te verhogen, uitgedrukt in US dollars. Gezien het groeiende tekort op de handelsbalans tussen de VS en China (het huidige verschil is vijf keer in het voordeel van China), is deze verklaring vertaald in financiële taal: “China stopt met de verkoop van hun producten tegen dollars”. De mediawereld verkoos dit fraaiste geval in de recente monetaire geschiedenis niet op te merken. Het probleem is niet dat China letterlijk weigert om haar producten te verkopen voor Amerikaanse dollars. China blijft uiteraard de dollar accepteren als overgangsbetaalmiddel voor haar producten. Maar, zodra ze de dollars ontvangen hebben, zal China zich onmiddellijk ervan ontdoen en dit vervangen door de structuur van zijn goud- en deviezenreserves. Anders verliest de verklaring van de monetaire autoriteiten van China zijn betekenis: “We zijn gestopt met de groei van onze goud- en deviezenreserves, uitgedrukt in US dollars.” Dat wil zeggen, China zal niet langer United States Treasury obligaties kopen voor dollars, verdiend met de handel met sommige landen, zoals ze dit al eerder deden.

Zo zal China alle dollars die ze zal ontvangen voor haar producten, niet alleen uit de VS, maar van over de hele wereld, met iets anders vervangen en hun goud deviezenreserves niet verhogen, uitgedrukt in US dollars. En hier is een interessante vraag: waarmee zal China alle handel in dollars vervangen? Met welke munt of activa? Analyse van het huidige monetaire beleid van China toont aan dat het meest waarschijnlijk de dollars die uit de handel komen, of een aanzienlijk deel van hen, stilletjes vervangen zullen worden door China en de facto al is vervangen door goud.

foto-4

In dit aspect, deze individuele stap in de Russisch-Chinese relaties is uiterst succesvol voor Moskou en Peking. Rusland koopt goederen uit China direct voor goud tegen de huidige prijs. Terwijl China Russische energiebronnen koopt voor goud tegen de huidige prijs. Op dit Russisch-Chinese ‘feest van het leven’ is plaats voor alles: Chinese goederen, Russische bronnen van energie, en goud – als een middel voor wederzijdse betaling. Alleen de Amerikaanse dollar heeft geen plaats op dit festival. En dat is niet verwonderlijk. Omdat de dollar geen Chinees product is, noch een Russische energiebron. Het is slechts een tussentijds financieel instrument voor de afhandeling – en een onnodige tussenpersoon. En is het gebruikelijk om onnodige tussenpersonen uit te sluiten van de interactie tussen twee onafhankelijke zakelijke partners.

Er moet afzonderlijk worden opgemerkt dat de wereldwijde markt voor fysiek goud zeer klein is ten opzichte van de wereldmarkt voor fysieke olievoorraden. En vooral de wereldmarkt voor fysiek goud is microscopisch in vergelijking met het geheel van de wereldmarkt voor de fysieke levering van olie, gas, uranium en goederen.

De nadruk ligt op de term “fysiek goud”, omdat in ruil voor zijn fysieke energiebronnen, dus geen ‘papieren’energiebronnen, Rusland nu goud onttrekt aan het Westen, maar alleen in de fysieke vorm, zonder papieren formulieren. Dus doet China hetzelfde, door het verwerven van het door het Westen kunstmatig gedevalueerde fysieke goud als betaling voor fysieke levering van echte producten naar het Westen.

De hoop van het Westen dat Rusland en China ‘shitcoins’ of zogenaamd “papieren goud” zal accepteren als verschillende soorten betaling voor hun energiebronnen is ook niet bewaarheid geworden. Rusland en China zijn alleen in goud en in fysiek metaal geïnteresseerd als een laatste middel van betaling.

Ter referentie: de omzet van de markt van papier goud, -alleen van toekomstig goud- wordt geschat op $ 360 miljard per maand. Maar fysieke levering van goud is slechts
$ 280 miljoen per maand. Dat maakt de verhouding van de handel van papier goud versus fysiek goud: 1000-1.

Met behulp van het mechanisme van de actieve terugtrekking uit de markt van een kunstmatig door het Westen financieel actief verlaagd goud, in ruil voor een ander kunstmatig door het Westen opgeblazen financieel middel (de USD), is Poetin daarmee begonnen met het aftellen naar het einde van de wereldhegemonie van oliedollars. Zo heeft Poetin het Westen in een impasse gebracht door het ontbreken van positieve economische vooruitzichten.

Het Westen kan zoveel als ze wil besteden aan haar inspanningen en middelen om de koopkracht van de dollar kunstmatig te verhogen, door middel van lagere olieprijzen en kunstmatig de koopkracht van goud verlagen. Het probleem van het Westen is dat de voorraden van fysiek goud in het bezit van het Westen niet onbeperkt zijn. Dus, hoe meer het Westen olie en goud devalueert ten opzichte van de dollar, hoe sneller het zijn devaluerende goud verliest uit hun niet oneindige reserves.

Dit briljant door Poetin gespeelde spel van de economische combinatie met fysiek goud stroomt naar Rusland, China, Brazilië, Kazachstan en India, de BRICS-landen, en dit stroomt weg uit de reserves van het Westen. In dit huidige tempo van de daling van de reserves van fysiek goud, heeft het Westen gewoon niet de tijd om iets tegen het Rusland van Poetin te doen, wat leidt tot de ineenstorting van de petrodollar in de hele westerse wereld. In het schaakspel en de situatie waarin Poetin het Westen heeft gebracht, onder leiding van de VS, wordt dit “tijdnood” genoemd.

De westerse wereld heeft zich nog nooit geconfronteerd gezien met dergelijke economische gebeurtenissen en fenomenen die op dit moment plaatsvinden. De USSR heeft snel goud verkocht tijdens de val van de olieprijzen. Rusland koopt snel goud tijdens de daling van de olieprijs. Zo vormt Rusland een reële bedreiging voor het Amerikaanse model van de ‘oliedollars-wereldheerschappij’.

Het belangrijkste principe van dit wereld-oliedollars model staat toe dat westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten, op kosten van de arbeidsmarkt en de arbeiders, samen met de middelen van andere landen en volkeren op basis van de rol van de Amerikaanse munt, dominant kan blijven in het wereldwijde monetaire systeem (GMS). De rol van de Amerikaanse dollar in de GMS is dat dit het ultieme betaalmiddel blijft. Dit betekent dat de nationale munteenheid van de Verenigde Staten in de structuur van de GMS, het ultieme voordeel biedt om voorraden uit te wisselen. Andere activa hebben geen zin.

Wat de BRICS-landen, onder leiding van Rusland en China, nu aan het doen zijn, is eigenlijk het veranderen van de rol en de status van de Amerikaanse dollar in het wereldwijde monetaire systeem. Waarmee het ultieme betaalmiddel en de vermogensopbouw, de nationale munteenheid van de Verenigde Staten, door de gezamenlijke acties van Moskou en Peking wordt omgezet in slechts een overgangsbetaalmiddel. Slechts bedoeld om deze tussentijdse betaling voor een andere activa om te ruilen – goud. Zo verliest de Amerikaanse dollar in werkelijkheid haar rol als het ultieme betaalmiddel en als vermogensopbouw, waardoor deze beide ‘rollen’ worden toegekend aan andere erkende, gedenationaliseerde en gedepolitiseerde monetaire activa – goud.

Traditioneel gebruikt het Westen twee methoden om de bedreiging te elimineren van de hegemonie van het oliedollars-model in de wereld en de daaruit voortvloeiende excessieve privileges voor het Westen.

Een van deze methoden is de zogeheten gekleurde revoluties (gericht ingezet, non-violent, red.). De tweede methode, die gewoonlijk wordt toegepast door het Westen, indien de eerste niet werkt – is het inzetten van militaire agressie en bombardementen.

Maar in het geval van Rusland, zijn deze methoden ofwel onmogelijk of onaanvaardbaar voor het Westen.

Ten eerste omdat de bevolking van Rusland, in tegenstelling tot mensen in veel andere landen, niet hun vrijheid en de toekomst van hun kinderen voor Westerse ‘kielbasa’ willen opgeven. Dit blijkt uit de record ratings van Poetin, regelmatig gepubliceerd door de toonaangevende Westerse ratingbureaus. Persoonlijke vriendschap van Washington protégé Navalny met senator McCain speelde voor hem en Washington een zeer negatieve rol. 98% van de Russische bevolking heeft, gezien dit feit zoals blijkt uit de media, ingezien dat Navalny een vazal is van Washington en een verrader van de nationale belangen van Rusland. Daarom kunnen westerse professionals, die hun geest nog niet hebben verloren, niet dromen over elke gekleurde revolutie in Rusland.

Ook voor de tweede traditionele westerse manier van directe militaire agressie, is Rusland zeker geen Joegoslavië, ook geen Irak of Libië. In elk niet-nucleaire militaire operatie tegen Rusland, op het grondgebied van Rusland, is het Westen onder leiding van de VS is gedoemd om verslagen te worden. En de generaals in het Pentagon die werkelijke leiding geven aan de NAVO-troepen, zijn zich hiervan bewust. Zo is ook een nucleaire oorlog hopeloos tegen Rusland, met inbegrip van het concept van de zogenaamde “preventieve ontwapenende nucleaire aanval”. De NAVO is gewoon technisch niet in staat om een klap uit te delen die het totale nucleaire potentieel in al zijn verschijningsvormen van Rusland zou ontwapenen. Een massale nucleaire vergeldingsactie als een aanval op de vijand of een team van vijanden zou onvermijdelijk zijn. En de totale capaciteit zal voor overlevenden genoeg zijn om de doden te benijden. Dat wil zeggen, een uitwisseling van nucleaire aanvallen met een land als Rusland is geen oplossing voor het dreigende probleem van de ineenstorting van de oliedollar-wereld. Het is in het beste geval een slotakkoord en het eindpunt in de geschiedenis van haar bestaan. In het ergste geval – een nucleaire winter en de ondergang van al het leven op de planeet, met uitzondering van de bacteriën die gemuteerd zijn tegen straling.

Het westerse economische establishment kunnen de essentie van de situatie zien en begrijpen. Leidende westerse economen zijn zich zeker bewust van de ernst van de situatie en de uitzichtloosheid van de situatie van de westerse wereld bevindt zich in de economische ‘gouden val’ van Poetin. Immers, sinds de akkoorden van Bretton Woods, kennen we allemaal de Gouden regel: “. Wie meer goud heeft, stelt de regels” Maar iedereen in het Westen zwijgt erover. Is stil, omdat niemand weet hoe je uit deze situatie moet komen.

Als je aan de westerse bevolking alle details van deze dreigende economische ramp probeert uit te leggen, zal het publiek de aanhangers van de oliedollar-wereld de meest moeilijke vragen gaan stellen, zoals deze:

– Hoe lang duurt het eer het Westen in staat zal zijn om olie en gas te kopen van Rusland in ruil voor fysiek goud?

En wat zal er gebeuren met de Amerikaanse oliedollars nadat het Westen met fysiek goud gaat betalen voor Russische olie, gas en uranium, alsmede voor Chinese goederen?

Niemand in het westen van vandaag kan deze schijnbaar eenvoudige vragen beantwoorden.

En dit heet “Schaakmat”, dames en heren. Het spel is voorbij!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here