Poetin’s strijd tegen de Rothschild’s

0

Poetin erfde een zo goed als failliet Rusland

De ex-chef van de KGB Vladimir Poetin, kwam januari 2000 aan de macht in Rusland nadat Boris Jeltsin onverwacht op 31 december 1999 zijn functie als president van de Russische Federatie neerlegde. Boris Jeltsin had tijdens zijn regeerperiode door corruptie en het verkwanselen van staatseigendommen Rusland volkomen berooid achtergelaten en was het land zo goed als failliet.

Terugbetalen schulden

Poetin echter ging niet bij de pakken neerzitten en begon op grote schaal maatregelen te nemen. Een van de belangrijkste maatregelen waren de aflossingen van de tientallen miljarden dollars schulden die Jeltsin tijdens zijn regeringsperiode had gemaakt bij het Rothschild gerelateerde IMF en westerse particuliere bankinstellingen, waaronder de eveneens door Rothschild gecontroleerde “Paris & London Club of Creditors” . Tevens zorgde hij ervoor dat de Details Russische Federatie weer een meerderheidsbelang (50,002%) kreeg in het voormalige staatsbedrijf “Gazprom”.

Hierdoor kon de Russische Federatie weer volop meeprofiteren van de opbrengsten van de Russische olie- en gasvoorraden en de stijgende prijzen ervan. Hiermee kon hij ook de maandelijkse pensioenbetalingen aan de gepensioneerde arbeiders, ambtenaren en militairen weer herstellen, iets dat na de ineenstorting van de Sovjet Unie en later onder het bewind van Boris Jeltsin altijd maar afwachten was en voor grote onvrede onder de Russische bevolking zorgde.

Aanpakken corruptie

Zoals hiervoor al vermeld, tierde ten tijde van het bewind van Boris Jeltsin corruptie welig. Via vriendjespolitiek, steekpenningen en oplichting zijn veel Russische staatseigendommen voor belachelijke prijzen in handen gekomen van door Rothschild gefinancierde gewiekste zakenlui. De belangrijkste waren een zevental Russische zakenmannen die als groep de bijnaam “zeven bankiers” of “G-7” kregen vanwege hun bankeigendommen en hun invloed op de Russische politiek onder het presidentschap van Boris Jeltsin. Tijdens de regering van Vladimir Poetin verloren deze Rothschild vazallen het grootste deel van hun politieke macht weer. Een aantal van hen vluchtte naar het buitenland.

boris_jeltsinDe bekendste onder hen is de van joodse afkomst zijnde Michail Chodorkovski, eigenaar en CEO van oliemaatschappij “Yukos Oil”. In 2004 was hij volgens het tijdschrift Forbes de rijkste man van Rusland en de op 16 na rijkste man van de wereld, hoewel veel van de rijkdom verloren is gegaan in de gebeurtenissen sindsdien. Van mei 2005 tot december 2013 zat hij in Rusland een gevangenisstraf uit wegens belastingontduiking en fraude. Saillant detail; Britse kranten meldden dat vlak voor zijn arrestatie de aandelen Khordorkovsky in Yukos Oil werden doorgesluisd naar Jacob Rothschild.

Mainstream Media

Het is opmerkelijk dat haast alle berichtgeving in de westerse media over Poetin negatief is. De mainstream media  zijn voortdurend bezig een beeld van hem te scheppen dat hij niet deugt. Het niet respecteren van homorechten en mensenrechten, oorlogszuchtig, macho gedrag, sluw, onbetrouwbaar enz. zijn allemaal eigenschappen die Vladimir Poetin toebedeeld worden. Nog opvallender is het dat de mensen die Poetin deze eigenschappen toebedelen zelf meestal doortrapte leugenaars zijn, die de ene na de andere onwaarheid verkondigen of waarheid juist verzwijgen, privacy schenden en frauduleus gedrag belonen. Hiervoor hoeven we alléén maar naar onze eigen politici te kijken en te luisteren.

New World Order

jacob-rothschildDe bankiersfamilie “de Rothschild” heeft het, na een voorbereiding van ruim 200 jaar, eindelijk voor elkaar dat zij nu op het punt staan om, samen met een klein aantal machtige vazallen, waaronder de Rockefellers, Georg Soros, Goldman Sachs en Morgans een mondiale greep naar de macht te doen.

Zij zijn in het bezit van de totale bankensector, inclusief de centrale banken. Ze beheersen het mondiale monetaire systeem, en hebben het wereldwijde monopolie op geldcreatie.

Zij zijn de financiële krachten achter alle grote multinationals en de zware industrie met inbegrip van de wapenindustrie. De complete financiële handel en wandel van de Rooms Katholieke Kerk is al sinds 1823 overgenomen door de Rothschilds en dat is nog zo tot op de dag van vandaag. De spelregels voor de politici worden door hen bepaald via hun instituten als, IMF, Wereldbank en BIS.

Ook maken zij de dienst uit bij de Wereld voedsel organisatie (FAA), Wereld Handels Organisatie (WTO) en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Kortom, de gehele samenleving wordt door hen gedomineerd. Door gebruik te maken van allerlei ingewikkelde constructies en stromannen blijven zij zelf op de achtergrond en treden niet of nauwelijks in de openbaarheid.

Het enige wat er nog aan schort is het feit dat er, wat centrale banken betreft,  nog een paar landen zijn die niet aan het handje lopen van van de Rothschild bankiers. Het Rusland van Poetin bijvoorbeeld is er één van, alhoewel zij wel deelnemen in  Rothschild’s Bank for International Settlement (BIS). Maar Iran, Syrië , Cuba en Noord-Korea (nog) niet. Tot voor kort behoorden ook Irak en Libië bij deze landen maar dat probleem heeft Rothschild inmiddels opgelost.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here