“Aufmachen und Ausweis!!” Fred Teeven heeft eindelijk zijn zin

0

Na 1 maart 2014 geen huiszoekingsbevel neer nodig

Het is hem eindelijk gelukt, onze strenge maar o zo rechtvaardige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Na zijn eindeloze geknaag aan de fundamenten van democratie en mensenrechten heeft hij nu de botte bijl ter hand genomen. Twee van de pijlers van de rechtsorde, de wettige gelijkheid van ieder mens en de – in ons land al sinds 1815 bestaande – grondwettelijke bescherming van de woning tegen willekeurige binnentreding en doorzoeking, zijn ingaande 1 maart 2014 compleet weggehakt.

Degenen die nu met de dooddoener aan willen komen dat “uw rechtsorde niet de onze is” moeten  voor ze die kreet slaken kort stilstaan bij het feit dat de rechtsorde die wij hadden misschien verre van volmaakt was, maar ook gewoon-nieuws.nl het enige dat ons allemaal beschermde tegen willekeurige opsluiting, marteling, verdwijning en alle andere vormen van rechtsverkrachting die fascistoïde dictaturen kenmerken. De willekeur die voor veel politieke vluchtelingen in de eerste plaats de reden was om hun vaderland te ontvluchten.

Nu verbaast dit alles ons niet echt van Foute Fred Teeven. We weten al lang wat deze man drijft. Dat hij zijn wetsvoorstel door de Tweede Kamer heeft weten te manoeuvreren hoeft ons ook niet te schokken. De fracties daarvan, ook die van de zelfverklaarde “weldenkende” partijen, proberen elkaar al jaren de loef af te steken met populistisch gelonk naar het Wilders-electoraat en zijn nu – met het oog op de komende verkiezingen –     extra gevoelig voor de waan van de dag.

Wetsvoorstel goedgekeurd door 2e en 1e Kamer

Politie-invalWel schokkend is het dat de Eerste Kamer, dat laatste bolwerk van het gezonde verstand in de politiek, Teevens monstruositeit heeft goedgekeurd. Om daarmee van het wetsontwerp in de praktijk een wet te maken. Hoewel er volgens de Grondwet nog een aantal stappen te gaan zijn voordat een wetsontwerp ook staatsrechtelijk.

Wet is, zijn dat al sinds decennia theoretische wassen neuzen.Degenen die hun hoop nog stellen op het Europees Gerechtshof of de Mensenrechtencommissie moeten zich realiseren dat Fred in het verleden de uitspraken van die instanties consequent genegeerd heeft als ze niet in zijn straatje pasten. Ook dat negeren heeft altijd de instemming (of tenminste de stilzwijgende toestemming) van zijn partij, de coalitie- en de gedoogpartners gekregen.

Wat houdt deze wet in?

Maar wat houdt dit wetsvoorstel nu eigenlijk in? Kort gezegd komt het hier op neer: Wanneer de politie, de IND, de marechaussee of welke andere officiële opsporingsinstantie ook, het vermoeden heeft dat op een adres illegale vreemdelingen aanwezig zijn vervalt de noodzaak tot het tonen van een last tot binnentreden, een arrestatiebevel en/of een huiszoekingsbevel.

De opsporingsbeambte mag, puur op zijn vermoeden, de deur van een woning forceren, de woning doorzoeken (inclusief afgesloten bergplaatsen als kasten en laden, en inclusief persoonlijke correspondentie). De op het adres aanwezige personen mogen gefouilleerd worden en de inhoud van tassen en kleding doorzocht. Dat geldt ook voor de data in bv. mobiele telefoon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here