De staat heeft weinig te zeggen bij eigen Nederlandsche Bank

0

Het is merkwaardig gesteld met de structuur van de DNB.

De Nederlandsche Bank is sinds 1948 volledig in handen van de Nederlandsche Staat. Toen werd de bank genationaliseerd en vanaf die tijd is er juridisch maar één eigenaar en dat is de overheid. Maar een aantal ingewikkelde bepalingen bij de ´overdracht´ van De Nederlandsche Bank aan de staat Der Nederlanden zorgden er echter voor dat de zeggenschap over de DNB stevig in kijk hier handen bleef van de vorige eigenaars. Bij de vraag van Beursbox.nl : “Wie zijn de nieuwe eigenaars?” werd de volgende tekst door DNB toegestuurd:

De private aandeelhouders kregen voor hun aandelen bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld. De juridische vorm van de NV waarborgt een zekere – voor een goede taakuitvoering wenselijke – onafhankelijkheid van DNB t.o.v. de centrale overheid (in het bijzonder het Ministerie van Financiën)”.

De staat levert slechts 1 van de 10 commissarissen

Nadat we ons een beetje verdiept hadden in de ´juridische vorm van de NV DNB´ werd duidelijk dat hier eigenlijk gezegd wordt dat de oude eigenaars nog steeds hun posities in het bedrijf aanhouden en niet door de staat gewipt kunnen worden. Zij kunnen hun opvolgers zelf aanstellen. De overdracht naar de staat is slechts een papieren overdracht geweest en de feitelijke macht bleef gewoon in handen van de oude eigenaars.

De Nederlandse Staat heeft het recht om slechts één lid aan de Raad van Commissarissen te leveren. De overige leden worden voorgedragen door degenen die de bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld in hun bezit hebben. Als we kijken naar de lijst van de Raad van Commissarissen dan worden deze posities ingenomen door de bankensector (E. Kist, voormalig CEO ING), multinationals w.o. Philips (G.J. Kleisterlee CEO), Shell (Frits Bolkestein, 16  jaar werkzaam voor Shell), SHV Holdings NV, Heineken, Draka Holding NV en Buco NV (Mw. A.M. Fentener van Vlissingen). Mevrouw Fentener van Vlissingen is een telg uit een van de rijkste familie van Nederland.

Dit zijn natuurlijk stuk voor stuk capabele mensen. Maar allemaal afkomstig uit de kringen van de vorige eigenaren. Het betekent wel dat ons geld beheerd wordt door het grootkapitaal met haar eigen belangen, die vaak tegengesteld zijn aan de belangen van de bevolking.

Mr. A.H. van Delden (President van de Haagse Rechtbank) is ook lid van Raad van Commissarissen. Een combinatie “rechterlijke macht/financiële macht” in de persoon van mr. A.H. van Delden levert een dubieuze positie op die als zeer onwenselijk gezien zou moeten worden vanwege het risico van belangenverstrengeling, zeker omdat deze man daarnaast ook nog eens lid is van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Hij is niet gekozen maar aangesteld door vertegenwoordigers van het grootkapitaal en de bankensector.

De voltallige Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank:

  • drs. J.F. van Duyne – voorzitter
  • mr. E. Kist – vice-voorzitter
  • drs. T. van de Graaf – (commissaris van overheidswege)
  • mr.drs. F. Bolkestein
  • mr. A.H. van Delden
  • mw. drs. A.M. Fentener van Vlissingen
  • ir. G.J. Kleisterlee
  • prof.dr. J.A. van Manen RA
  • W.G. Tuinenburg
  • mw prof.mr. H.M. Vletter-van Dort

Als de balans wordt opgemaakt dan moeten we concluderen dat de Nederlandse Staat in haar eigen 100% onderneming een stemrecht heeft van slechts 1 tegen 10.

De website Beursbox.nl zegt het volgende hierover: “We leven niet in een democratie. We leven in een finacratie. Een samenleving die gestuurd wordt door de partijen met grote financiële belangen die een schijndemocratie in het leven geroepen hebben die ze vanuit hun financiële machtsstructuur volledig in de tang hebben.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here